17. ročník vedomostnej súťaže v čínskom jazyku Čínsky most●汉语桥● Chinese Bridge

Oznámenie o mieste konania kvalifikačného kola pre všetky zapojené školy a nadšencov čínskeho jazyka

Oznamujeme študentom, že 18. mája 2018 prebehne ďalší 17. ročník medzinárodnej vedomostnej súťaže v čínskom jazyku pre študentov vysokých škôl z celého sveta Čínsky most. Kvalifikačné kolo pre Českú a Slovenskú republiku sa uskutoční v našom Konfuciovom inštitúte pri Univerzite Komenského v Bratislave.
17. ročník vedomostnej súťaže v čínskom jazyku Čínsky most ● 汉语桥 ● Chinese Bridge organizuje pod záštitou HANBANU Konfuciov inštitút Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike.

Kvalifikačné kolo pre slovenských a českých záujemcov sa bude konať 18. mája 2018. Viac informácií o súťaži nájdete v programe.

Témou tohtoročného kvalifikačného kola je 天下一家 – „Jeden svet, jedna rodina“. Víťaz súťaže  (na prvom mieste kvalifikačného kola) získa odporúčanie do Číny, kde sa v júli zúčastní semifinále a finále.

Obraciame sa na Univerzitu Komenského (Konfuciov inštitút), Slovenskú technickú univerzitu (Konfuciov inštitút), Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Karlovu univerzitu v Prahe, Ekonomickú univerzitu v Prahe, Univerzitu Palackého v Olomouci (Konfuciov inštitút) a Masarykovu univerzitu v Brne, aby odporučili vhodných záujemcov o účasť z radov študentov vysokých škôl a študentov postgraduálneho štúdia.
Zároveň prosíme jednotlivé univerzity, aby informácie o tejto súťaži šírili ďalej.

Prihlášky do súťaže získate na adrese:  konfuciov.institut@uniba.sk

Prípadné ďalšie otázky ohľadom obsahu súťaže konzultujte, prosím,
s  lektorkou Konfuciovho inštitútu pri UK Hu Yuru.
E-mail: huyr0603@gmail.com
Číslo tel.: 0042 1944632548

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na vašu účasť!

Viac informácií o súťaži nájdete v PROGRAME:

SCHEME OF THE PRELIMINARY COMPETITION OF 17TH “CHINESE BRIDGE”- CHINESE PROFICIENCY COMPETITION

FOR COLLEGE STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC AND THE SLOVAK REPUBLIC

 1. PROGRAM BACKGROUND

The „Chinese Bridge“ Chinese Competition for Foreign College Students is a large-scale international Chinese competition organized by Confucius Institute Headquarters (Hanban). Since 2002, it has held a total of 16 sessions, attracted nearly a thousand contestants from more than 70 countries, and established a bridge of communication between China and the rest of the world. Since the competition was held in Slovakia and Czech Republic, it has become an important platform for Chinese language students in Slovakia and Czech Republic to share their learning achievements. The number of participants has been increasing, and the enthusiasm for learning Chinese is also rising. The competition has been widely acclaimed by both Slovak and Czech sinology.

 1. ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Sponsor: Confucius Institute Headquarters / Hanban

Contractors, Sponsor: Confucius Institute at the Comenius University,

the Embassy of the People’s Republic of China in the Slovak Republic

Contractor, co-organized establishes heats Organizing Committee of the seventeenth session of the „Chinese Bridge“ Chinese Proficiency Competition, responsible to decision-making and implementation of the specific activities of the Division preliminaries. 

 1. TOPIC OF THE COMPETITION

天下一家,One World, One Family 

 1. DATE OF THE COMPETITION

18th May, 2018

 1. PARTICIPANTS

Aged 18 to 30 years, with foreign nationality, born and raised in a foreign country, foreign non-native Chinese College students. Contestants who has been winning the last two consecutive cannot participate in the competition.

 1. PLACE OF THE COMPETITION

Bratislava, , Slovak Republic

 Garden Restaurant

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

 1. COMPETITION REGULATIONS & CONTENT

Each University and Confucius Institute has a quota of 2-4 seats. The ultimate number of participants depends on specific situation. The deadline of the application is 20th April 2018.

The duration time for each competitor is 12 minutes, which contains the following 4 aspects:

 1. TOPIC SPEECH according to the theme “One World, One Family”; (3 min)
 2. LANGUAGE PROFICIENCY:
 • Quiz: Numbers of question sets will be determined by drawing lots and each question set has 4 questions (2 min)
 1. TALENT SHOW: e.g. Chinese songs, musical instruments, dance, opera, acrobatics, calligraphy, painting, paper cutting or martial arts etc.; (3 min)
 2. INTERACTIVE QUIZ: contestants answer 2 or 3 questions raised by the judges. (2 min)

Competition Organizing Committee will invite sinologists, Chinese teachers and other experts to compose the panel of judges to score and judge the contestants’ performance.

 1. SPECIFIC PROCESS OF THE COMPETITION (May 18th , 2018)

13:00   Contestants arrive at the scene, draw lots and learn about the competition rules.

13:30   Judges arrive at the scene, learn about the scoring rules, competition process and the contestants.

13:45   Honored guests and audiences arrive at the scene .

14:00   Opening ceremony begins. The guests present speeches.

14:30   Competition starts.

16:45   Competition ends. Judges have a discussion meeting. Audiences watch the guzheng

performances.

17:00   Moderators announce the results, awards and organize group photos.

17:20   Buffet and free talk time.

18:00   Activity ends.

 1. COMPETITION AWARDS
 • The 1st prize, 2nd prizes, 3rd prizes and several outstanding awards.
 • Contestants get certificates and prizes.
 • Student who wins the first prize will be qualified to go to China in July for the semi-finals and finals. The ultimately winners will also get scholarships to further their studies in China as rewards.
 1. SOCIAL PARTICIPATION

We will invite Chinese Companies to participate and provide sponsorship.

 1.   COMPETITION PROMOTION & THE MEDIA INVITATION

We will invite Xinhua News Agency、The European Times as well as local medias and magazines to participate in the report. 

 1. ADDITIONAL INFORMATION AND REGISTRATION CONTACT

The deadline of the application is 20th April 2018. For application form please contact:  konfuciov.institut@uniba.sk

 • Competition Organizing Committee will send participants reference materials relating to Chinese language and China by e-mail and publicize the final results on the websites of Embassy of the People’s Republic of China in the Slovakia (http://sk.china-embassy.org/chn//) and Confucius Institute at the Comenius University (http://konfuciovinstitut.sk/).
 • For more details about the competition, please visit the „Chinese Bridge“ official website (http://bridge.chinese.cn), and the Chinese Hanban website (hanban.org ).
 • Competition Organizing Committee renders the participating students and their teachers round-trip transportation expenses and accommodation arrangements on the day of the competition.

Embassy Contacts: Stanko Zhang
E-mail:chineseembassysk@gmail.com
Tel:+421 944 669 986
Coordinator:             Henrieta Hatalová, PhD.
                                        E-mail:henrieta.hatalova@uniba.sk
                                        Tel:+421 911595599,
Confucius Institute at the Comenius University in Bratislava