Letný tábor Konfuciovho inštitútu v Číne 2019

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s partnerskou univerzitou SUIBE (Shanghai University of International Business and Economics) organizuje v dňoch 14. až 27. júla 2019
letný tábor „Confucius Institute Summer Camp 2019“ určený pre študentov a záujemcov o čínsky jazyk a kultúru vo veku od 18 do 35 rokov.

MIESTO KONANIA: Peking areál Beijing Foreign Studies University, Guiyang areál Guizhou University, štvrť Huaxi; Šanghaj, areál univerzity SUIBE, štvrť Gubei.

VÝUČBU ZABEZPEČUJÚ certifikovaní čínski lektori a prednášky prebiehajú v angličtine.

PODMIENKY ÚČASTI:

 • študent SŠ aleboVŠ, resp. záujemca o čínsky jazyk a kultúru
 • vek 18 – 35 rokov  
 • minimálne základná znalosťou anglického jazyka
 • študent alebo absolvent kurzu čínskeho jazyka (minimálne 30 vyučovacích hodín), resp. absolvovanie prípravneho kurzu čínskeho jazyka v Konfuciovom inštitúte pri UK
 • dobrý zdravotný stav umožňujúci cestovanie do zahraničia
 • rešpektovanie všetkých pravidiel Letného tábora stanovené univerzitou SUIBE v Šanghaji
 • zaslanie prihlášky a životopisu ( v anglickom jazyku) a kópie prvých dvoch strán pasu (minimálne 1 rok pred koncom platnosti)
 • úhrada záručného poplatku 220,- Eur

Riaditeľstvo Konfuciovych inštitútov HANBAN v Pekingu HRADÍ ÚČASTNÍKOM náklady spojené s pobytom v ČĽR (t.j. ubytovanie s raňajkami, výučba, návštevu pamiatok, cestu vlakom do Guiyangu a do Šanghaja).

ÚČASTNÍCI LETNÉHO TÁBORA SI HRADIA SAMI: 

 • cestovné náklady (letenka Viedeň – Peking a Šanghaj – Viedeň cca 850 Eur)

            Na zabezpečenie letenky ponúkame dve možnosti: 
            a) letenku Viedeň – Peking a Šanghaj –Viedeň si zabezpečia účastníci
sami a dostavia sa   v priebehu 14. júla do hotela v Pekingu.
            b) letenky kolektívne zabezpečí Konfuciov inštitút pri UK, zálohu na
  letenku 850, – Eur je potrebné zaplatiť do 15. marca 2019.

 • dopravu na letiská a z letísk (Viedeň, Šanghaj)
 • vízum
 • medzinárodné cestovné poistenie
 • stravu okrem raňajok
 • záručný poplatok 220, Eur na účet čínskeho usporiadateľa, ktorý bude po príchode do Číny refundovaný v RMB podľa platného kurzu alebo môže byť použitý na úhradu stravovania počas pobytu  
 • prípravný kurz čínskeho jazyka organizovaný KI pri UK (v prípade, že uchádzači nie sú študentami alebo absolventami kurzov čínskeho jazyka). Kkonanie kurzu : marec – jún 2019, poplatok za kurz: 80, – Eur/ 30 vyučovacích hodín)  

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Uzávierka prihlášok:      10. február  2019
Pohovor s kandidátmi: 12. – 15. februára 2019
Výsledky pohovoru:       15. február 2019
Úhrada záručného poplatku
resp. poplatku za letenku a prípravný kurz:  do 3. marca 2019
Prípravný kurz čínskeho jazyka (30 vyučovacích hodín) : marec – jún 2019, poplatok za kurz vo výške  80, – Eur

Záujemcovia o Letný tábor v Šanghaji pošlú vyplnenú prihlášku a potrebné dokumenty mailom alebo ich doručia osobne na adresu:  

Sekretariát Konfuciovho inštitútu pri UK   
Šafárikovo námestie 6, 5. posch. č. 523
814 99 Bratislava 1
E-mail: konfuciov.institut@uniba.sk

NAJNESKÔR DO 10. FEBRUÁRA 2019

PREDBEŽNÝ PROGRAM NA STIAHNUTIE TU.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.

INFORMÁCIE O NAVŠTÍVENÝCH LOKALITÁCH TU.

Cyklus prednášok

Pozývame vás na cyklus prednášok

 

ČÍNA A SVET: VZŤAHY V 21. STOROČÍ

 

 1. História čínskych kontaktov s okolitým svetom pred rokom 1949 (16.10. 2018)
 2. Ako študovať zahraničnú politiku Číny po roku 1949? (6.11. 2018)
 3. Čínska ekonomika a ekonomická diplomacia (13.11. 2018)
 4. Iniciatíva Novej hodvábnej cesty (27.11. 2018)
 5. Vzťahy Číny so strednou a východnou Európou v rámci platformy 16+1 (4.12. 2018)

 

Prednášajúci: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Richard Turcsányi študoval medzinárodné vzťahy, ekonómiu a politológiu na Masarykovej Univerzite v Brne a v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Ústave teritoriálnych štúdií na Mendelovej Univerzity v Brne.

Miesto konania: učebňa Konfuciovho inštitútu, Univerzita Komenského, Múzejná ulica 6,
nová budova
, 3. poschodie, miestnosť č. 319

Začiatok: 17.30

 

Vedecká konferencia Čínsky jazyk: výzvy a úskalia výučby a prekladu

Dátum konania: 24. marca 2018

Miesto konania: Konfuciov inštitút pri UK, miestnosť N318, Múzejná 6, Bratislava

Konferenčný jazyk: slovenský, český

PROGRAM

Daniela Zhang: 9.05-9.20

               Úskalia a špecifiká pri preklade súčasnej čínskej poézie

Jana Benická:  9.20-9.35    

  Prekladanie čínskej terminológie z oblastí Jedno pásmo, jedna cesta, Platforma     16+1, kľúčové hodnoty socializmu s čínskymi charakteristikami

Ľuboš Gajdoš: 9.35-9.50

               Praktická korpusová lingvistika – čínsky jazyk

Elena Gajdošová: 9.50-10.05

                    Využitie korpusu pri preklade odborného textu

Milan Ivan: 10.05-10.20

Ako prakticky pomôcť absolventom vysokoškolského študijného odboru čínsky jazyk pri hľadaní zamestnania po skončení školy 

Petr Janda: 10.20-10.35

       Výuka překladu na vysokých školách

    Jana Krajčiová:  10.35-10.50

                   Problematika výučby čínskeho jazyka vzhľadom na rôzne vekové kategórie

       Tereza Slaměníková: 10.50-11.05

             Kompilace učebnice Čínská obchodní konverzace

David Uher: 11.05-11.20

            Vývoj modelu výuky čínského jazyka na ff UP Olomouc (1993-2019)

  Miloš Procházka: 11.20-11.35

            Čínske znaky v kórejskom kontexte

Záver a zhodnotenie konferencie (11.40-11.50)

Výučba čínskeho jazyka na Slovensku (v Česko-Slovensku) má dlhoročnú tradíciu. Systematické štúdium čínskeho jazyka a kultúry na akademickej úrovni ako študijný program na Slovensku píše svoju históriu od roku 1988, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Odvtedy Katedra východoázijských štúdií vychovala desiatky absolventov, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach, mnohí aj ako tlmočníci, prekladatelia alebo učitelia čínskeho jazyka.
Konferencia bola stretnutím učiteľov čínskeho jazyka, univerzitných či učiteľov jazykových škôl, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí si na tomto fóre vymenili skúsenosti zo svojej pedagogickej, tlmočníckej či prekladateľskej praxe s ohľadom na možnosti skvalitnenia výučby čínskeho jazyka na univerzitnej úrovni, v jazykových školách či na kurzoch organizovaných Konfuciovým inštitútom a tiež v oblasti prekladania a tlmočenia.

LETNÝ TÁBOR V ŠANGHAJI 2018

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s partnerskou univerzitou SUIBE (Shanghai University of International Business and Economics) organizuje v dňoch 14. až 28. júla 2018 Letný tábor „Confucius Institute Summer Camp 2018“.

Je určený pre študentov vysokých škôl a záujemcov o čínsky jazyk a kultúru vo veku od 18 do 30 rokov.

Miestom konania Letného tábora je univerzitný areál Shanghai University of International Business and Economics v štvrti Gubei v Šanghaji s vynikajúcou dostupnosťou väčšiny významných miest Šanghaja ako aj centra mesta v priebehu 10-20 minút metrom či taxíkom a areál Beijing Foreign Studies University v Pekingu.

Výučbu zabezpečujú certifikovaní čínski lektori a prednášky prebiehajú v angličtine.

 Riaditeľstvo Konfuciovych inštitútov HANBAN v Pekingu hradí účastníkom náklady spojené s pobytom v ČĽR (t.j. ubytovanie s raňajkami, výučbu, návštevu pamiatok, cestu vlakom zo Šanghaja do Pekingu a späť)

ÚČASTNÍCI LETNÉHO TÁBORA SI HRADIA SAMI:

 • cestovné náklady (letenka Viedeň – Šanghaj a Šanghaj – Viedeň cca 850 Eur)

 Na zabezpečenie letenky ponúkame dve možnosti: 
a) letenku Viedeň – Šanghaj a Šanghaj –Viedeň si zabezpečia účastníci sami a dostavia sa v priebehu 14. júla do hotela v Šanghaji.

b) letenky kolektívne zabezpečí Konfuciov inštitút pri UK, zálohu na letenku 850, – Eur je potrebné zaplatiť do 15. apríla.

 • dopravu na a z letísk (Viedeň, Šanghaj)
 • vízum
 • medzinárodné cestovné poistenie
 • stravu okrem raňajok
 • administratívny poplatok 50,- Eur na účet Konfuciovho inštitútu (je zahrnutá v sume 850,- Eur)

PODMIENKY ÚČASTI

Záujemcovia o Letný tábor v Šanghaji pošlú vyplnenú prihlášku a potrebné dokumenty mailom alebo ich doručia osobne na adresu:

Sekretariát Konfuciovho inštitútu pri UK   
Šafárikovo námestie 6, 5. posch. č. 523
814 99 Bratislava 1
E-mail: konfuciov.institut@uniba.sk
NAJNESKÔR DO 31. MARCA 2018

Po zaslaní prihlášky, životopisu a motivačného listu absolvuje záujemca pohovor a následne uhradí administratívny poplatok + cenu letenky na účet Konfuciovho inštitútu pri UK (v prípade, že si nebude letenku zabezpečovať individuálne).

PREDBEŽNÝ PROGRAM NA STIAHNUTIE TU.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.

ČÍNA NAŠIMI OČAMI 2

výstava fotografií účastníkov Letného tábora 2017 v Šanghaji

Výstavu je možné navštíviť od 6. marca do 3. apríla 2018 denne okrem nedele v čase od 16.30 do 01.00 hod. v Klube umelcov K UMELKA. Otvorenie výstavy 6.marca 2018 o 18.00 hod.

KONCERT ČÍNSKEJ HUDBY

Pozývame všetkých priaznivcov a milovníkov čínskej hudby

na malý koncert,

ktorý sa bude konať dňa 18. októbra 2017 o 16.00 v priestoroch Konfuciovho inštitútu UK,

Múzejná ulica 10, prístavba (nová budova), 3. poschodie, 318.

Čínski koncertní umelci Liu Haibo, Liu Benxin, Zheng Tao a Guo Guanghui

vám  predstavia tradičné hudobné nástroje:

dvojstrunový sláčikový nástroj er-chu,

ústny organ šeng ,

čínsku lutnu pchi-pchu

a

bambusovú flautu.

PÔVAB KUNG-FU

Pozývame všetkých priaznivcov a milovníkov čínskej kultúry

na predstavenie

                        PÔVAB KUNG-FU • 华夏风功夫情 •  THE CHARM OF CHINESE KUNG FU

v podaní súboru Univerzity telesnej výchovy a športu hlavného mesta Peking

dňa 21. októbra 2017 o 19.00 v divadle Teatro Wüstenrot


ISTROPOLIS – Teatro Wüstenrot,  Trnavské mýto 1,  831 04 Bratislava

Všetky miesta obsadené 

Výstava malieb, kaligrafií a pečatí

Pozývame všetkých priaznivcov a záujemcov o čínske umenie
na vernisáž Výstavy malieb, kaligrafií a pečatí 

dňa 5. septembra o 17.00 v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave.

Dni čínskeho filmu • 中国电影节 • Chinese Film Festival

Pozývame všetkých priaznivcov a záujemcov o čínsku kultúru
na retrospektívne DNI ČÍNSKEHO FILMU,
ktoré sa budú konať v dňoch 30. septembra až 4. októbra
v kine Mladosť, Hviezdoslavovo námestie 17, Bratislava – Staré mesto.

Sviatok dračích člnov 2017

Pozývame všetkých priaznivcov a milovníkov čínskej kultúry na oslavu
Sviatku dračích člnov Duanwujie 端午节,
ktorá sa bude konať na Námestí SNP v sobotu 10. júna 2017.
Príďte sa zoznámiť s niektorými tradíciami, ochutnať čínske špeciality i vychutnať si bohatý kultúrny program.