KURZY V ZIMNOM SEMESTRI 2018/2019

Trvanie zimného semestra akademického roka 2018/2019: 24. 9. – 21. 12. 2018 

V zimnom semestri 2018/2019 prebiehajú v Konfuciovom inštitúte pri UK nasledujúce kurzy:

POKRAČUJÚCE KURZY

Informácia pre študentov prebiehajúcich kurzov:

Ohľadom prípadných zmien rozvrhu na LS akademického roka 2018/2019 prosíme kontaktovať
lektorky v priebehu januára. Výučba v letnom semestri začína 18.2.2019 a končí 17.5.2019.

Počet prednášok/cvičení  v období od 24. 9. – 21. 12. 2018 
11 (1x týždenne ), resp. 22 (2 x týždenne)

POPLATOK ZA SEMESTRÁLNE KURZY:

Študenti a dôchodcovia:
80,- EUR /semester – 2 x týždenne
40,- EUR / semester –  1x týždenne
Verejnosť:
170,- EUR /semester – 2 x týždenne
85,- EUR / semester – 1x týždenne

PONÚKAME AJ: 

  • Cyklus prednášok Svet čínskeho čaju
    miesto konania: učebňa KI N318
    Termíny jednotlivých cyklov budú upresnené po zahájení LS 2018/2019 podľa počtu záujemcov.  
    Z kapacitných dôvodov prosíme zaslať prihlášku

Telefonický kontakt: 0911 59 55 99 (sekretariát Konfuciovho inštitútu pri UK)

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU