Aktuálne

Pamätná konferencia hnutia 4. mája

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
Confucius Institute
Department of East Asian Studies
斯洛伐克布拉迪斯拉发考门斯基大学孔子学院
斯洛伐克布拉迪斯拉發考門斯基大學東亞研究室

100 Years Anniversary of The May Fourth Movement 1919 in China:

The Influence of The May Fourth Movement on Modern Chinese Language and Modern or Contemporary Chinese Literature

May 2 – 3, 2019 
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Gondova 2

The May Fourth Movement has played a central role in shaping the contemporary China in all respects of the Chinese society including the Chinese language, literature, and thought.

With approaching the 100th anniversary of the May Fourth Movement, the Confucius Institute of Comenius University in Bratislava, in conjunction with the Department of East Asian Studies of Comenius University in Bratislava, will organize a memorial conference on the May Fourth Movement.

The conference is expected to gather scholars from all over the world with four research foci: Modern Chinese, Teaching Chinese as a Second Language, Modern Chinese Literature and Contemporary Chinese Thought.  

It is our pleasure to announce the following plenary speakers:

Chinese Linguistics: Danqing Liu (Chinese Academy of Social Sciences)

Teaching Chinese as a Second Language: Joël Bellassen (Institut National des Langues et Civilisations Orientales)

Modern & Contemporary Chinese Literature: Jeffrey C. Kinkley (St. John’s University, New York City); Marián Gálik (Slovak Academy of Sciences)

Modern Chinese Thought: Guy Salvatore Alitto (University of Chicago); Suoqiao Qian (Newcastle University)

Conference Chair: Jana Benická (Comenius University)

Co-chair: YE Rong (Shanghai University of International Business and Economics)

Conference Secretary: Wei-lun LU (Masaryk University and Comenius University)

For inquiry and submission: Shuang LU at <conferencemay4th100@gmail.com >

Conference Committee (in alphabetic order):
Joël Bellassen (Institut National des Langues et Civilisations Orientales)
Marián Gálik (Slovak Academy of Sciences)
Imre Hamar (Eötvös Loránd University, Budapest)
Jeffrey C. Kinkley (St. John’s University, New York City)
Danqing Liu (Chinese Academy of Social Sciences)
Suoqiao Qian (Newcastle University)
David Sehnal (University of Heidelberg)
David Uher (Palacký University Olomouc)

纪念五四运动一百周年现代汉语暨中国现当代文学国际学术研讨会

发端于一个世纪前的五四运动对现当代中国影响深远,在思想、文学传统、文化、语言、甚至社会生活与政治层面,都为现当代中国社会的演进,导引了一条决定性的道路。

值此五四运动百年之际,斯洛伐克共和国考门斯基大学孔子学院拟联合考门斯基大学东亚研究学系,举办纪念五四运动一百周年现代汉语暨中国现当代文学国际学术研讨会。此次会议拟依靠斯洛伐克汉语教学专家及中国文学研究资深学者,向全球著名学者发出邀请,组织一个高端的国际学术讨论会议,于海外纪念五四运动及现代汉语和新文学文化发展。

大会分四个讨论组:现代汉语研究,汉语教学研究,现当代文学研究,中国现当代思想史研究

我们很荣幸特邀下列学者做大会主旨演讲:

现代汉语研究:刘丹青教授(中国社会科学院语言研究所)

汉语教学研究:白乐桑教授(法国国立东方语言文化学院)
现当代文学研究:金介甫教授(美国纽约圣若望大学)高利克教授(斯洛伐克科学院)

中国现当代思想史研究 :艾恺教授(美国芝加哥大学)钱琐桥教授(英国纽卡斯尔大学)

会议日期:2019年5月2-3日

联系及投稿:conferencemay4th100@gmail.com  联系人:卢双老师

会议主席:贝雅娜Jana Benická(考门斯基大学)

会议副主席:叶蓉(上海对外经贸大学)

会议秘书:吕维伦(马萨里克大学、考门斯基大学)

学术委员会成员:(按照姓氏字母表排序)
白乐桑Joël Bellassen (法国国立东方语言文化学院)
高利克Marián Gálik (斯洛伐克科学院)
郝清新Imre Hamar (匈牙利罗兰大学)
金介甫Jeffrey C. Kinkley (美国纽约圣若望大学)
刘丹青Danqing Liu (中国社会科学院语言研究所)
钱琐桥Suoqiao Qian (英国纽卡斯尔大学)
戴维David Sehnal (德国海德堡大学)
吴大伟David Uher (捷克帕拉茨基大学)

CONFERENCE PROGRAM

PICTURES

Majstrovstvá Slovenska vo wushu 2019

Pozývame záujemcov o čínske bojové umenia na Majstrovstvá Slovenska vo wushu 2019, ktoré sa uskutočnia 4. mája 2019 v športovej hale Elán na Bajkalskej ulici číslo 7 v Bratislave.

Otvárací ceremoniál by mal prebehnúť v úvode súťaže – ráno o 9:30.

Na súťaži bude približne 300 štartov a zúčastnia sa jej cvičenci z Poľska, Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny, Bieloruska a samozrejme Slovenska.

Pozvánka na workshop Praktická korpusová lingvistika

Konfuciov inštitút pri UK vás pozýva na workshop

Praktická korpusová lingvistika – od základov k pokročilej úrovni

Cieľom je zoznámiť záujemcov:

 • so základmi práce s rôznymi jazykovými korpusmi – ich výhodami/nevýhodami,
 • so základným rozhraním korpusu Hanku,
 • s pokročilejším spôsobom vyhľadávania pomocou regulárnych výrazov,
 • s možnosťami/limitmi korpusovej lingvistiky,
 • s praktickým aplikovaním vyhľadávania v didaktike alebo pri preklade.

Workshop sa uskutoční 22. a 23. februára 2019, v učebni Konfuciovho inštitútu, Univerzita Komenského, Múzejná ulica 6, nová budova, 3. poschodie, miestnosť č. 319.

Program:

• 22.2. 2019 (piatok):

10.00—12.00    Workshop

12.00—13.00  Obedňajšia prestávka

13.00—15.00    Workshop

• 23.2. 2019 (sobota):

10.00—12.00    Workshop

12.00—13.00  Obedňajšia prestávka

13.00—15.00    Workshop

Workshop bude viesť Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD. z Katedry východoázijských štúdií Univerzity Komenského v Bratislave.

Každý účastník si musí priniesť notebook a chuť sa niečo nové naučiť 🙂

Tešíme sa na Vašu účasť.

Konferencia Čínsky jazyk: problémy výučby a prekladu

Dátum konania: 24. februára  2019  (nedeľa), 9.00—13.00

Miesto konania: Konfuciov inštitút pri UK, miestnosť N318, Múzejná 6, Bratislava

Konferenčný jazyk: slovenský, český

Program konferencie:

9.00-9.05   Otvorenie

Prof. Mgr. Jana Benická, PhD:  9.05-9.20

Prekladanie vybraných čínskych termínov v krásnej literatúre

Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD: 9.20-9.35

Čínsky jazykový korpus

Mgr. Kristýna Han: 9.35-9.50

Čínština s prváky a prvňáky

Mgr. Milan Ivan: 9.50-10.05

Praktické skúsenosti pri tlmočení do čínskeho jazyka

Mgr. Petr Janda: 10.05-10.20

Problematika hodnocení cvičných překladů ve výuce

Mgr. Jana Krajčiová:  10.20-10.35

Úskalia výučby čínskeho jazyka detí na základnej a strednej škole, so zameraním na znaky a tóny

Mgr. Tereza Slaměníková, PhD: 10.35-10.50

K výuce fonologického systému moderní čínštiny.

Doc. Mgr. David Uher, PhD: 10.50-11.05

Proč psát učebnice čínštiny?

Mgr. Stanislav Vavrovský: 11.05-11.20

Praktické skúsenosti pri prekladaní do čínskeho jazyka

Mgr. Daniela Zhang, PhD: 11.20-11.35

Problémy pri preklade súčasnej čínskej poézie

11.30.00-12.30     Záverečná diskusia

Výučba čínskeho jazyka na Slovensku (v Česko-Slovensku) má dlhoročnú tradíciu. Systematické štúdium čínskeho jazyka a kultúry na akademickej úrovni ako študijný program na Slovensku píše svoju históriu od roku 1988, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Odvtedy Katedra východoázijských štúdií vychovala desiatky absolventov, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach, mnohí tiež ako tlmočníci, prekladatelia alebo učitelia čínskeho jazyka.

Konferencia je stretnutím učiteľov čínskeho jazyka, univerzitných či učiteľov jazykových škôl, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí si na tomto fóre vymenia skúsenosti svojej pedagogickej, tlmočníckej či prekladateľskej praxe, s ohľadom na možnosti skvalitnenia výučby čínskeho jazyka, na univerzitnej úrovni, v jazykových školách či na kurzoch organizovaných Konfuciovým inštitútom a tiež v oblasti prekladania a tlmočenia.

Pamätná konferencia Hnutia 4. mája

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
Confucius Institute
Department of East Asian Studies
斯洛伐克布拉迪斯拉发考门斯基大学孔子学院
斯洛伐克布拉迪斯拉發考門斯基大學東亞研究室
Gondova 2, P.O.Box 32, SK-814 99 Bratislava 1, Slovakia

100 Years Anniversary of The May Fourth Movement 1919 in China: The Influence of The May Fourth Movement on Modern Chinese Language and Modern or Contemporary Chinese Literature

First Call for Papers

The May Fourth Movement has played a central role in shaping the contemporary China in all respects of the Chinese society including the Chinese language, literature, and thought.
With approaching the 100th anniversary of the May Fourth Movement, the Confucius Institute of Comenius University in Bratislava, in conjunction with the Department of East Asian Studies of Comenius University in Bratislava, will organize a memorial conference on the May Fourth Movement.
The conference is expected to gather scholars from all over the world with four research foci: Modern Chinese, Teaching Chinese as a Second Language, Modern Chinese Literature and Contemporary Chinese Thought.
We invite scholars all over the world to submit an abstract (in English or Chinese) for review. Selected presentation proposals will be allotted 20 minutes for presentation (in English or Chinese), followed by a 10 minute Q&A session.
We plan to publish selected papers in Studia Orientalia Slovaca (Scopus-indexed).

It is our pleasure to announce the following plenary speakers:
Chinese Linguistics: Danqing Liu (Chinese Academy of Social Sciences)
Teaching Chinese as a Second Language: Joël Bellassen (Institut National des Langues et CivilisationsOrientales)
Modern & Contemporary Chinese Literature: Jeffrey C. Kinkley (St. John’s University, New York City);
Marián Gálik (Slovak Academy of Sciences)
Modern Chinese Thought: Guy Salvatore Alitto (University of Chicago); Suoqiao Qian (Newcastle University)

Conference dates: 2-3 May, 2019 (arrival and registration on 1st May)

Abstract submission deadline: 31.10.2018
Notification of results: 30.11.2018
For inquiry and submission: Shuang LU at < conferencemay4th100@gmail.com >.
Conference Chair: Jana Benická (Comenius University)
Co-chair: YE Rong (Shanghai University of International Business and Economics)
Conference Secretary: LU Wei-lun (Masaryk University and Comenius University)

Conference Scientific Committee (in alphabetic order):
Joël Bellassen (Institut National des Langues et Civilisations Orientales)
Marián Gálik (Slovak Academy of Sciences)
Imre Hamar (Eötvös Loránd University, Budapest)
Jeffrey C. Kinkley (St. John’s University, New York City)
Danqing Liu (Chinese Academy of Social Sciences)
Suoqiao Qian (Newcastle University)
David Sehnal (University of Heidelberg)
David Uher (Palacký University Olomouc)

纪念五四运动一百周年现代汉语暨中国现当代文学国际学术研讨会
第一号征文通知


发端于一个世纪前的五四运动对现当代中国影响深远,在思想、文学传统、文化、语 言、甚至社会生活与政治层面,都为现当代中国社会的演进,导引了一条决定性的道路。

值此五四运动百年之际,斯洛伐克共和国考门斯基大学孔子学院拟联合考门斯基大学 东亚研究学系,举办纪念五四运动一百周年现代汉语暨中国现当代文学国际学术研讨会。此 次会议拟依靠斯洛伐克汉语教学专家及中国文学研究资深学者,向全球著名学者发出邀请, 组织一个高端的国际学术讨论会议,于海外纪念五四运动及现代汉语和新文学文化发展。

大会分四个讨论组:现代汉语研究,汉语教学研究,现当代文学研究,中国现当代思 想史研究。优秀会议论文将推荐刊登于斯洛伐克东方研究期刊(Scopus 检索)及大会学术 委员会推荐的其他高水平学术期刊。有意与会者,请寄送一份摘要(中英文皆可),我们将
送交评审并通知结果。通过评审的论文将有二十分钟的宣读时间(中英文皆可),另加十分 钟的问答讨论。

我们很荣幸特邀到下列学者做大会主旨演讲:
现代汉语研究:刘丹青教授(中国社会科学院语言研究所)
汉语教学研究:白乐桑教授(法国国立东方语言文化学院)
现当代文学研究:金介甫教授(美国纽约圣若望大学)高利克教授(斯洛伐克科学 院)
中国现当代思想史研究:艾恺教授(美国芝加哥大学)钱琐桥教授(英国纽卡斯尔大 学)

会议日期:2019 年5 月2-3 日(5 月1 日会议注册及入住)

摘要投稿截止日期:2018 年10 月31 日
审查结果通知日期:2018 年11 月30 日

联系及投稿:conferencemay4th100@gmail.com 联系人:卢双老师

会议主席:贝雅娜Jana Benická(考门斯基大学)
会议副主席:叶蓉(上海对外经贸大学)
会议秘书:吕维伦(马萨里克大学、考门斯基大学)

学术委员会成员:(按照姓氏字母表排序)
白乐桑Joël Bellassen (法国国立东方语言文化学院)
高利克Marián Gálik (斯洛伐克科学院)
郝清新Imre Hamar (匈牙利罗兰大学)
金介甫Jeffrey C. Kinkley (美国纽约圣若望大学)
刘丹青Danqing Liu (中国社会科学院语言研究所)
钱琐桥Suoqiao Qian (英国纽卡斯尔大学)
戴维David Sehnal (德国海德堡大学)
吴大伟David Uher (捷克帕拉茨基大学)

Letný tábor Konfuciovho inštitútu v Číne 2019

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s partnerskou univerzitou SUIBE (Shanghai University of International Business and Economics) organizuje v dňoch 14. až 27. júla 2019
letný tábor „Confucius Institute Summer Camp 2019“ určený pre študentov a záujemcov o čínsky jazyk a kultúru vo veku od 18 do 35 rokov.

MIESTO KONANIA: Peking areál Beijing Foreign Studies University, Guiyang areál Guizhou University, štvrť Huaxi; Šanghaj, areál univerzity SUIBE, štvrť Gubei.

VÝUČBU ZABEZPEČUJÚ certifikovaní čínski lektori a prednášky prebiehajú v angličtine.

PODMIENKY ÚČASTI:

 • študent SŠ aleboVŠ, resp. záujemca o čínsky jazyk a kultúru
 • vek 18 – 35 rokov  
 • minimálne základná znalosťou anglického jazyka
 • študent alebo absolvent kurzu čínskeho jazyka (minimálne 30 vyučovacích hodín), resp. absolvovanie prípravneho kurzu čínskeho jazyka v Konfuciovom inštitúte pri UK
 • dobrý zdravotný stav umožňujúci cestovanie do zahraničia
 • rešpektovanie všetkých pravidiel Letného tábora stanovené univerzitou SUIBE v Šanghaji
 • zaslanie prihlášky a životopisu ( v anglickom jazyku) a kópie prvých dvoch strán pasu (minimálne 1 rok pred koncom platnosti)
 • úhrada záručného poplatku 220,- Eur

Riaditeľstvo Konfuciovych inštitútov HANBAN v Pekingu HRADÍ ÚČASTNÍKOM náklady spojené s pobytom v ČĽR (t.j. ubytovanie s raňajkami, výučba, návštevu pamiatok, cestu vlakom do Guiyangu a do Šanghaja).

ÚČASTNÍCI LETNÉHO TÁBORA SI HRADIA SAMI: 

 • cestovné náklady (letenka Viedeň – Peking a Šanghaj – Viedeň cca 850 Eur)

            Na zabezpečenie letenky ponúkame dve možnosti: 
            a) letenku Viedeň – Peking a Šanghaj –Viedeň si zabezpečia účastníci
sami a dostavia sa   v priebehu 14. júla do hotela v Pekingu.
            b) letenky kolektívne zabezpečí Konfuciov inštitút pri UK, zálohu na
  letenku 850, – Eur je potrebné zaplatiť do 15. marca 2019.

 • dopravu na letiská a z letísk (Viedeň, Šanghaj)
 • vízum
 • medzinárodné cestovné poistenie
 • stravu okrem raňajok
 • záručný poplatok 220, Eur na účet čínskeho usporiadateľa, ktorý bude po príchode do Číny refundovaný v RMB podľa platného kurzu alebo môže byť použitý na úhradu stravovania počas pobytu  
 • prípravný kurz čínskeho jazyka organizovaný KI pri UK (v prípade, že uchádzači nie sú študentami alebo absolventami kurzov čínskeho jazyka). Kkonanie kurzu : marec – jún 2019, poplatok za kurz: 80, – Eur/ 30 vyučovacích hodín)  

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Uzávierka prihlášok:      10. február  2019
Pohovor s kandidátmi: 12. – 15. februára 2019
Výsledky pohovoru:       15. február 2019
Úhrada záručného poplatku
resp. poplatku za letenku a prípravný kurz:  do 3. marca 2019
Prípravný kurz čínskeho jazyka (30 vyučovacích hodín) : marec – jún 2019, poplatok za kurz vo výške  80, – Eur

Záujemcovia o Letný tábor v Šanghaji pošlú vyplnenú prihlášku a potrebné dokumenty mailom alebo ich doručia osobne na adresu:  

Sekretariát Konfuciovho inštitútu pri UK   
Šafárikovo námestie 6, 5. posch. č. 523
814 99 Bratislava 1
E-mail: konfuciov.institut@uniba.sk

NAJNESKÔR DO 10. FEBRUÁRA 2019

PREDBEŽNÝ PROGRAM NA STIAHNUTIE TU.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.

INFORMÁCIE O NAVŠTÍVENÝCH LOKALITÁCH TU.

Koncert tradičnej čínskej hudby

KONCERT ČÍNSKEJ TRADIČNEJ HUDBY v podaní koncertných umelcov pani Li Qing a pána Guo Guanghuia na tradičných dychových nástrojoch zhudi, hulusi bawu
Bratislava, Galéria SVÚ Umelka, 4. 10. 2

 

中国民乐演奏及体验活动
竹笛、葫芦丝、巴乌演奏民乐家:黎晴, 郭光辉
Bratislava, Umelka Gallery, 2018年10月4日

 

Cyklus prednášok Čína a svet: Vzťahy v 21. storočí

Pozývame vás na cyklus prednášok

 

ČÍNA A SVET: VZŤAHY V 21. STOROČÍ

 

 1. História čínskych kontaktov s okolitým svetom pred rokom 1949 (16.10. 2018)
 2. Ako študovať zahraničnú politiku Číny po roku 1949? (6.11. 2018)
 3. Čínska ekonomika a ekonomická diplomacia (13.11. 2018)
 4. Iniciatíva Novej hodvábnej cesty (27.11. 2018)
 5. Vzťahy Číny so strednou a východnou Európou v rámci platformy 16+1 (4.12. 2018)

 

Prednášajúci: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Richard Turcsányi študoval medzinárodné vzťahy, ekonómiu a politológiu na Masarykovej Univerzite v Brne a v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Ústave teritoriálnych štúdií na Mendelovej Univerzity v Brne.

Miesto konania: učebňa Konfuciovho inštitútu, Univerzita Komenského, Múzejná ulica 6,
nová budova
, 3. poschodie, miestnosť č. 319

Začiatok: 17.30