O nás

Konfuciove inštitúty sú neziskové vzdelávacie inštitúcie, ktoré okrem výučby čínskeho jazyka a kultúry predstavujú platformu pre kultúrnu výmenu medzi Čínou a okolitým svetom. V súčasnosti je na celom svete viac ako päťsto Konfuciových inštitútov a viac ako tisíc Konfuciových učební.

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave oficiálne zahájil svoju činnosť v októbri 2015 na základe Zmluvy o založení Konfuciovho inštitútu Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 2. septembra 2014, podpísanej rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. a výkonnou riaditeľkou HANBANu – Riaditeľstva Konfuciových inštitútov v Pekingu (Confucius Institutes Headquarters of China, organizáciou pre podporu výučby čínštiny vo svete pridruženou k Ministerstvu školstva ČĽR) pani Xu Lin. Jeho partnerskou univerzitou je Šanghajská univerzita medzinárodného obchodu a ekonomiky (Shanghai University of International Business and Economics, SUIBE). Slávnostne otvorený bol 12. októbra 2015 ako stopäťdesiata inštitúcia svojho druhu v Európe a jedna z takmer štyristo päťdesiatich na celom svete.

POSLANIE

PARTNERI

RADA KONFUCIOVHO INŠTITÚTU PRI UK

KOLEKTÍV

KNIŽNICA