Kontakt

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave  

Sekretariát: Šafárikovo nám. 6, stará budova, 5. poschodie, SB 523

Učebňa: Múzejná ulica 10, prístavba (nová budova), 3. poschodie, NB 318

E-mail: konfuciov.institut@uniba.sk

Tel: 02/90 13 20 65

Poštová adresa:
Gondova 2, P.O.Box 32
811 02 Bratislava 1, Slovenská republika

Doručovacia adresa pre balíky:
Múzejná ulica 10