Prihlášky a spätná väzba

Chcem dostávať informácie o aktivitách KI

Prihláška na kurz

Prihláška na letný tábor Konfuciovho inštitútu v Číne 2020

Evaluácia – prosíme o Vašu spätnú väzbu:

Hodnotenie jazykového kurzu prebiehajúceho na VŠ a univerzitách

Hodnotenie jazykového kurzu prebiehajúceho na ZŠ a SŠ

Spätná väzba pre online výučbu

PLATBA ZA KURZ NA ÚČET:  SK36 8180 0000 0070 0008 3100
BIC: SPSRSKBA, variabilný symbol: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu