Nové kurzy čínskeho jazyka online alebo prezenčne: úrovne A1 – C2 (HSK1-6), pripravujeme: Víkendové kurzy pre milovníkov čínskej kuchyne od 6. mája 2023

otvoríme podľa záujmu / jazykové kurzy učí čínska lektorka hovoriaca po anglicky / REGISTRÁCIA NA KURZ
možnosť online alebo prezenčných kurzov v učebni na adrese: Múzejná 6 alebo Domové role 69, Bratislava

Okrem kurzov čínskeho jazyka ponúkame aj možnosť online kurzu o tradičnej čínskej kultúre v anglickom jazyku (kurzom vás prevedie lektorka Wang Qian)

KURZY V LETNOM SEMESTRI 2022/2023

Kurzy začínajú od 20. februára 2022 – jednotlivé úrovne otvárame podľa záujmu.

Ďalšie podrobnosti ohľadom jazykových kurzov je možné konzultovať priamo s vyučujúcimi.

 • Čínsky jazyk HSK 1začiatočnícinová skupina
  otvoríme podľa záujmu
  2 x týždenne – online – REGISTRÁCIA NA KURZ
  navrhovaný čas utorok a štvrtok: 16.00 – 17.30
  lektorka: Pan Ruoxin (Zora), kontakt: panruoxin2016@163.com
 • Čínsky jazyk HSK 1-2 – pokračujúca skupina (od 11. lekcie, kniha HSK1)
  otvoríme podľa záujmu
  2 x týždenne – REGISTRÁCIA NA KURZ
  navrhovaný čas (online) pondelok (16.00 – 17.30) a streda (20.30– 22.00) :
  lektorka: Pan Ruoxin (Zora), kontakt: panruoxin2016@163.com
 • Čínsky jazyk HSK 1-2pokračujúca skupina (od 11. lekcie, kniha HSK1)
  otvoríme podľa záujmu
  2 x týždenne – online – REGISTRÁCIA NA KURZ
  navrhovaný čas: prezenčne štvrtok (16.30-17.30) a piatok online (17.15-18.45)
  lektorka: Angela (Liu Dan), kontakt: a321angela@gmail.com
 • Základný kurz čínskeho jazyka pre deti – otvoríme podľa záujmu
  1 x týždenne (24 týždňov), REGISTRÁCIA NA KURZ
  pondelok: 17.00 – 18.30
  lektorka: Ivana Blechová
 • Čínsky jazyk HSK 3 – pokračujúci kurz (od 7./8. lekcie, kniha HSK 3)
  otvoríme podľa záujmu
  2 x týždenne, online alebo prezenčne (podľa záujmu) – REGISTRÁCIA NA KURZ
  navrhovaný čas pondelok a streda: 17.00 – 18.30 od 8. lekcie
  a druhá skupina: utorok a štvrtok 17.00-18.30 – od 7. lekcie
  lektorka: Zhu Rongrong, kontakt: zhurongrong1996@gmail.com
 • Obchodná čínština (úroveň HSK4)
  otvoríme podľa záujmu
  2 x týždenne, online alebo prezenčne (podľa záujmu) – REGISTRÁCIA NA KURZ
  navrhovaný čas utorok a štvrtok: 18.00 – 19.30
  lektorka:
 • Čínsky jazyk HSK 4 – príprava na skúšku HSK 4
  otvoríme podľa záujmu
  2 x týždenne, online alebo prezenčne (podľa záujmu) – REGISTRÁCIA NA KURZ
  navrhovaný čas utorok a štvrtok: 18.00 – 19.30
  lektorka:
 • Čínsky jazyk pre pokročilých HSK 5 – príprava na skúšku HSK5
  otvoríme podľa záujmu
  2 x týždenne, online alebo prezenčne (podľa záujmu) – REGISTRÁCIA NA KURZ
  navrhovaný čas pondelok a streda: 17.30 – 19.00
  lektorka: GUO Yajing

Prednášky v období letného semestra: 
12 týždňov (2 x týždenne) – 24 prednášok

POPLATOK ZA SEMESTRÁLNE KURZY:
Študenti, akademickí pracovníci a dôchodcovia:
85,- EUR / semester – 2 x týždenne
Verejnosť: 170,- EUR / semester – 2 x týždenne
Individuálna výučba: 510,- EUR

Intenzívne (letné/zimné) jazykové kurzy v trvaní 3 týždne:
45,- EUR / študenti, akademickí pracovníci a dôchodcovia
85,- EUR / verejnosť

KULTÚRNE KURZY otvoríme podľa záujmu – REGISTRÁCIA NA KURZY:

Základy čínskej maľby a kaligrafie (vrátane materiálov, neuplatňuje sa študentská ani iná zľava)
miesto konania: priestory Fif UK / 13 týždňov – kurzy začínajú 3.3.2023
kurz otvoríme podľa záujmu
výučba 1x týždenne (1,5 hod)
navrhovaný čas: piatok 19.00 – 20.30
učiteľka: Wang Baokang


POPLATOK ZA KULTÚRNE KURZY (Základy čínskej maľby a kaligrafie):
170,- EUR / celý kurz
Zahŕňa študijný poplatok (pracovný materiál je v cene kurzu). Individuálna výučba: 510,- EUR.

Pre ďalšie informácie a odpovede na otázky kontaktujte dana.pekarikova@uniba.sk

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ TU – ak máte záujem o platený online kurz čínskeho jazyka, registrujte sa čím skôr.

PLATBA ZA KURZ NA ÚČET:  SK36 8180 0000 0070 0008 3100
BIC: SPSRSKBA, VS: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu

Okrem platených kurzov pre verejnosť ponúkame aj:

kurz pre študentov univerzity v rámci programu ENLIGHT (začiatok 19. septembra) – prihláška a termíny TU
kreditovaný kurz čínskeho jazyka pre študentov UK v pondelok o 18.00
– prihlásenie cez AIS (predmet sa volá Čínsky jazyk 1 a 2);
kurzy pre naše Konfuciove triedy a výučbové miestaprihlásiť sa môžete TU