INÉ AKTIVITY

OKREM PRAVIDELNÝCH AKTIVÍT usporadúvame aj rôzne kultúrne podujatia – napr. výstavy a koncerty; poskytujeme konzultácie ohľadne čínskeho vzdelávania, spolupracujeme pri príprave praktických učebných materiálov čínskeho jazyka prispôsobených miestnym podmienkam; pripravujeme semináre a ponúkame profesionálne vzdelávacie programy pre učiteľov čínskeho jazyka na rôznych úrovniach; organizujeme prednášky, semináre, workshopy a iné podujatia zamerané na podporu poznania čínskej kultúry a spoločnosti na rôzne témy podľa záujmu verejnosti – napr. o jazyku, dejinách, ekonomike, tradičnej medicíne, literatúre, hudbe, filme a i., ktoré pripravujú slovenskí čínski a zahraniční odborníci; a na zaujímavých podujatiach predstavujeme tradičné čínske sviatky. Zároveň poskytujeme aj rôzne tematicky zamerané informácie a materiály, a podporujeme výmenné programy a spoločné výskumné projekty.