POSLANIE

Konfuciov inštitút ako nezisková vzdelávacia inštitúcia nadväzuje inštitút na dlhoročnú tradíciu výučby a výskumu v odbore čínske štúdiá a sinológia na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK, jeho činnosť je však okrem študentov Univerzity Komenského a iných vysokých škôl zameraná aj na širokú verejnosť. Jeho poslaním je sprostredkovať študentom a verejnosti zasvätené poznatky o čínskom jazyku a kultúre formou kurzov a pestrého spektra rozličných podujatí, podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a kultúry a stať sa platformou pre kultúrnu výmenu medzi Čínou a Slovenskom.