RADA KONFUCIOVHO INŠTITÚTU PRI UK

Strategické vedenie inštitúcie určuje na základe stanov a uznesení Valného zhromaždenia Rada Konfuciovho inštitútu.

Zloženie rady Konfuciovho inštitútu pri UK:

PREDSEDA: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského.

ČÍNSKY PREDSEDA: Prof. CHEN Jie, viceprezident Šanghajskej univerzity medzinárodného obchodu a ekonomiky SUIBE.

ČLENOVIA RADY:

Univerzita Komenského v Bratislave:
Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., Dekan FiF UK;
Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD, sinológ;
Ing. František Koločány, Úrad vlády SR – Dunajský nadnárodný program

Šanghajská univerzita medzinárodného obchodu a ekonomiky:
Prof. ZOU Nannan, riaditeľka Kancelárie Konfuciových inštitútov;
Prof. YE Rong, PhD., zástupkyňa riaditeľky Kancelárie Konfuciových inštitútov;
Prof. ZHANG Shuihui, PhD., zástupca riaditeľa Kancelárie zahraničných vzťahov