RADA KONFUCIOVHO INŠTITÚTU PRI UK

Strategické vedenie inštitúcie určuje na základe stanov a uznesení Valného zhromaždenia Rada Konfuciovho inštitútu.

Zloženie Prvej rady Konfuciovho inštitútu pri UK:

PREDSEDA: Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského.

PODPREDSEDA: Prof. NIE Qing, viceprezidentka Šanghajskej univerzity medzinárodného obchodu a ekonomiky SUIBE.

ČLENOVIA RADY:

Univerzita Komenského v Bratislave: Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan FiF UK;  Prof. Raoul David Findeisen, PhD. , profesor sinológie;  Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD, sinológ.

Šanghajská univerzita medzinárodného obchodu a ekonomiky:  Prof. WANG Guanglin, PhD., riaditeľ Kancelárie Konfuciových inštitútov;  Prof. YE Rong, PhD., zástupkyňa riaditeľa Kancelárie Konfuciových inštitútov, Prof. ZOU Nannan, riaditeľka Kancelárie zahraničných vzťahov.