RADA KONFUCIOVHO INŠTITÚTU PRI UK

Strategické vedenie inštitúcie určuje na základe stanov a uznesení Valného zhromaždenia Rada Konfuciovho inštitútu.

Zloženie rady Konfuciovho inštitútu pri UK:

PREDSEDA: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

ČÍNSKY PREDSEDA: prof. NIE Qing, viceprezidentka Šanghajskej univerzity medzinárodného obchodu a ekonomiky (SUIBE).

ČLENOVIA RADY:

Univerzita Komenského v Bratislave:
Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., Dekan FiF UK;
Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD., sinológ;
Prof. Raoul David Findeisen, PhD., sinológ;

Šanghajská univerzita medzinárodného obchodu a ekonomiky:
Prof. WANG Guanglin, PhD., riaditeľ Kancelárie Konfuciových inštitútov;
Prof. YE Rong, PhD., zástupkyňa riaditeľky Kancelárie Konfuciových inštitútov;
Prof. ZOU Nannan, PhD., riaditeľka Kancelárie zahraničných vzťahov.