Na Univerzite Komenského v Bratislave sa konal 23. ročník súťaže „Čínsky most“ v znalosti čínštiny pre univerzitných študentov cudzích jazykov a 17. ročník súťaže v znalosti čínštiny pre študentov stredných škôl zo Slovenska.

Dňa 13. mája 2024 sa v Moyzesovej sieni Univerzity Komenského v Bratislave úspešne konal 23. ročník súťaže „Čínsky most“ v znalosti čínštiny pre univerzitných študentov a 17. ročník súťaže v znalosti tohto jazyka pre študentov stredných škôl z celého Slovenska. Na organizovaní podujatia sa spoločne podieľalo Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky na Slovensku a Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave.

Súťaž si získala pomerne široký ohlas a pozornosť, nakoľko sa do nej zapojilo 16 študentov z piatich vysokých a stredných škôl.

Počas súťaže účastníci naplno ukázali svoju znalosť čínskeho jazyka a vyjadrili lásku k čínskej kultúre prostredníctvom tematických prejavov, ukážok talentu, úprimnými rozhovormi s porotou. Prekrásne video z podujatia publikoval aj čínsky spravodajský portál XINHUA NEWS.

Spomedzi veľkej konkurencie sa napokon prvé miesto podarilo vybojovať Dávidovi Šandalovi (poslucháč Katedry východoázijských štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave) a slečne Radke Bogárovej (študentka gymnázia v Nitre). Obaja budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnom finále v Číne.

Úprimne si vážime a ďakujeme za skvelé výkony všetkých súťažiacich a podporu všetkých zúčastnených strán a tešíme sa na budúce kultúrne výmeny medzi oboma krajinami.