Pozvánka na workshop Praktická korpusová lingvistika

Konfuciov inštitút pri UK vás pozýva na workshop

Praktická korpusová lingvistika – od základov k pokročilej úrovni

Cieľom je zoznámiť záujemcov:

  • so základmi práce s rôznymi jazykovými korpusmi – ich výhodami/nevýhodami,
  • so základným rozhraním korpusu Hanku,
  • s pokročilejším spôsobom vyhľadávania pomocou regulárnych výrazov,
  • s možnosťami/limitmi korpusovej lingvistiky,
  • s praktickým aplikovaním vyhľadávania v didaktike alebo pri preklade.

Workshop sa uskutoční 22. a 23. februára 2019, v učebni Konfuciovho inštitútu, Univerzita Komenského, Múzejná ulica 6, nová budova, 3. poschodie, miestnosť č. 319.

Program:

• 22.2. 2019 (piatok):

10.00—12.00    Workshop

12.00—13.00  Obedňajšia prestávka

13.00—15.00    Workshop

• 23.2. 2019 (sobota):

10.00—12.00    Workshop

12.00—13.00  Obedňajšia prestávka

13.00—15.00    Workshop

Workshop bude viesť Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD. z Katedry východoázijských štúdií Univerzity Komenského v Bratislave.

Každý účastník si musí priniesť notebook a chuť sa niečo nové naučiť 🙂

Tešíme sa na Vašu účasť.