Vedecká konferencia Čínsky jazyk: výzvy a úskalia výučby a prekladu

Dátum konania: 24. marca 2018

Miesto konania: Konfuciov inštitút pri UK, miestnosť N318, Múzejná 6, Bratislava

Konferenčný jazyk: slovenský, český

PROGRAM

Daniela Zhang: 9.05-9.20
  Úskalia a špecifiká pri preklade súčasnej čínskej poézie

Jana Benická:  9.20-9.35
Prekladanie čínskej terminológie z oblastí Jedno pásmo, jedna cesta, Platforma 16+1, kľúčové hodnoty socializmu s čínskymi charakteristikami

Ľuboš Gajdoš: 9.35-9.50
Praktická korpusová lingvistika – čínsky jazyk

Elena Gajdošová: 9.50-10.05
Využitie korpusu pri preklade odborného textu

Milan Ivan: 10.05-10.20
Ako prakticky pomôcť absolventom vysokoškolského študijného odboru čínsky jazyk pri hľadaní zamestnania po skončení školy 

Petr Janda: 10.20-10.35
Výuka překladu na vysokých školách

    Jana Krajčiová:  10.35-10.50
Problematika výučby čínskeho jazyka vzhľadom na rôzne vekové kategórie

       Tereza Slaměníková: 10.50-11.05
Kompilace učebnice Čínská obchodní konverzace

David Uher: 11.05-11.20
Vývoj modelu výuky čínského jazyka na ff UP Olomouc (1993-2019)

  Miloš Procházka: 11.20-11.35
Čínske znaky v kórejskom kontexte

Záver a zhodnotenie konferencie (11.40-11.50)

Výučba čínskeho jazyka na Slovensku (v Česko-Slovensku) má dlhoročnú tradíciu. Systematické štúdium čínskeho jazyka a kultúry na akademickej úrovni ako študijný program na Slovensku píše svoju históriu od roku 1988, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Odvtedy Katedra východoázijských štúdií vychovala desiatky absolventov, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach, mnohí aj ako tlmočníci, prekladatelia alebo učitelia čínskeho jazyka.
Konferencia bola stretnutím učiteľov čínskeho jazyka, univerzitných či učiteľov jazykových škôl, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí si na tomto fóre vymenili skúsenosti zo svojej pedagogickej, tlmočníckej či prekladateľskej praxe s ohľadom na možnosti skvalitnenia výučby čínskeho jazyka na univerzitnej úrovni, v jazykových školách či na kurzoch organizovaných Konfuciovým inštitútom a tiež v oblasti prekladania a tlmočenia.