Kurz čínskej maľby a kaligrafie

Milí priatelia, pozývame vás na kurz základy čínskej maľby a kaligrafie, výučba bude prebiehať 1x v týždni, v sobotu 15.00-16.30 na adrese Domové role 69, Bratislava.

Kurz bude trvať 13 týždňov od 17.9.2022 do 17.12.2022.

Kurz bude viesť čínska lektorka Wang Baokang.

POPLATOK ZA KULTÚRNY KURZ (Základy čínskej maľby a kaligrafie): 170,- EUR / celý kurz

Zahŕňa študijný poplatok (pracovný materiál je v cene kurzu).

Na kurz sa neuplatňuje študentská ani iná zľava. Individuálna výučba: 510,- EUR.

PLATBA ZA KURZ NA ÚČET: SK36 8180 0000 0070 0008 3100 BIC: SPSRSKBA,
variabilný symbol: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu