Otvárame nové kurzy v zimnom semestri 2022/23

KONFUCIOV INŠTITÚT PRI UK PONÚKA V ZIMNOM SEMESTRI 2022/23 TIETO MOŽNOSTI ŠTÚDIA ČÍNSKEHO JAZYKA:

– platené kurzy čínskeho jazyka rôzne úrovne 2x do týždňa – začiatočníci A1 – C2 (otvárame podľa záujmu) – prihlásiť sa môžete TU;
– platené kurzy čínštiny pre deti 1x v týždni – začiatočníci prezenčne – prihlásiť sa môžete TU;
– kreditovaný kurz čínskeho jazyka v rámci programu ENLIGHT online – prihláška a termíny TU

Kurzy učia čínske lektorky hovoriace po anglicky. Kreditovaný kurz pre študentov v rámci programu ENLIGHT prebieha ONLINE, ostatné kurzy podľa záujmu online alebo prezenčne v našej novej učebni na adrese Domové role 69, Bratislava

INFORMÁCIA O PLATBE ZA PLATENÉ SEMESTRÁLNE KURZY:
Študenti, akademickí pracovníci a dôchodcovia:
80,- EUR /semester – 2 x týždenne (24 prednášok)
Verejnosť:
170,- EUR /semester – 2 x týždenne (24 prednášok)
Individuálna výučba: EUR 510,-

PLATBA ZA KURZ NA ÚČET:  SK36 8180 0000 0070 0008 3100
BIC: SPSRSKBA, variabilný symbol: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu