Letný tábor Konfuciovho inštitútu v Číne 2019

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s partnerskou univerzitou SUIBE (Shanghai University of International Business and Economics) organizuje v dňoch 14. až 27. júla 2019
letný tábor „Confucius Institute Summer Camp 2019“ určený pre študentov a záujemcov o čínsky jazyk a kultúru vo veku od 18 do 35 rokov.

MIESTO KONANIA: Peking areál Beijing Foreign Studies University, Guiyang areál Guizhou University, štvrť Huaxi; Šanghaj, areál univerzity SUIBE, štvrť Gubei.

VÝUČBU ZABEZPEČUJÚ certifikovaní čínski lektori a prednášky prebiehajú v angličtine.

PODMIENKY ÚČASTI:

 • študent SŠ aleboVŠ, resp. záujemca o čínsky jazyk a kultúru
 • vek 18 – 35 rokov  
 • minimálne základná znalosťou anglického jazyka
 • študent alebo absolvent kurzu čínskeho jazyka (minimálne 30 vyučovacích hodín), resp. absolvovanie prípravneho kurzu čínskeho jazyka v Konfuciovom inštitúte pri UK
 • dobrý zdravotný stav umožňujúci cestovanie do zahraničia
 • rešpektovanie všetkých pravidiel Letného tábora stanovené univerzitou SUIBE v Šanghaji
 • zaslanie prihlášky a životopisu ( v anglickom jazyku) a kópie prvých dvoch strán pasu (minimálne 1 rok pred koncom platnosti)
 • úhrada záručného poplatku 220,- Eur

Riaditeľstvo Konfuciovych inštitútov HANBAN v Pekingu HRADÍ ÚČASTNÍKOM náklady spojené s pobytom v ČĽR (t.j. ubytovanie s raňajkami, výučba, návštevu pamiatok, cestu vlakom do Guiyangu a do Šanghaja).

ÚČASTNÍCI LETNÉHO TÁBORA SI HRADIA SAMI: 

 • cestovné náklady (letenka Viedeň – Peking a Šanghaj – Viedeň cca 850 Eur)

            Na zabezpečenie letenky ponúkame dve možnosti: 
            a) letenku Viedeň – Peking a Šanghaj –Viedeň si zabezpečia účastníci
sami a dostavia sa   v priebehu 14. júla do hotela v Pekingu.
            b) letenky kolektívne zabezpečí Konfuciov inštitút pri UK, zálohu na
  letenku 850, – Eur je potrebné zaplatiť do 15. marca 2019.

 • dopravu na letiská a z letísk (Viedeň, Šanghaj)
 • vízum
 • medzinárodné cestovné poistenie
 • stravu okrem raňajok
 • záručný poplatok 220, Eur na účet čínskeho usporiadateľa, ktorý bude po príchode do Číny refundovaný v RMB podľa platného kurzu alebo môže byť použitý na úhradu stravovania počas pobytu  
 • prípravný kurz čínskeho jazyka organizovaný KI pri UK (v prípade, že uchádzači nie sú študentami alebo absolventami kurzov čínskeho jazyka). Kkonanie kurzu : marec – jún 2019, poplatok za kurz: 80, – Eur/ 30 vyučovacích hodín)  

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Uzávierka prihlášok:      10. február  2019
Pohovor s kandidátmi: 12. – 15. februára 2019
Výsledky pohovoru:       15. február 2019
Úhrada záručného poplatku
resp. poplatku za letenku a prípravný kurz:  do 3. marca 2019
Prípravný kurz čínskeho jazyka (30 vyučovacích hodín) : marec – jún 2019, poplatok za kurz vo výške  80, – Eur

Záujemcovia o Letný tábor v Šanghaji pošlú vyplnenú prihlášku a potrebné dokumenty mailom alebo ich doručia osobne na adresu:  

Sekretariát Konfuciovho inštitútu pri UK   
Šafárikovo námestie 6, 5. posch. č. 523
814 99 Bratislava 1
E-mail: konfuciov.institut@uniba.sk

NAJNESKÔR DO 10. FEBRUÁRA 2019

PREDBEŽNÝ PROGRAM NA STIAHNUTIE TU.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.

INFORMÁCIE O NAVŠTÍVENÝCH LOKALITÁCH TU.