Konferencia Čínsky jazyk: problémy výučby a prekladu

Dátum konania: 24. februára  2019  (nedeľa), 9.00—13.00

Miesto konania: Konfuciov inštitút pri UK, miestnosť N318, Múzejná 6, Bratislava

Konferenčný jazyk: slovenský, český

Program konferencie:

9.00-9.05   Otvorenie

Prof. Mgr. Jana Benická, PhD:  9.05-9.20

Prekladanie vybraných čínskych termínov v krásnej literatúre

Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD: 9.20-9.35

Čínsky jazykový korpus

Mgr. Kristýna Han: 9.35-9.50

Čínština s prváky a prvňáky

Mgr. Milan Ivan: 9.50-10.05

Praktické skúsenosti pri tlmočení do čínskeho jazyka

Mgr. Petr Janda: 10.05-10.20

Problematika hodnocení cvičných překladů ve výuce

Mgr. Jana Krajčiová:  10.20-10.35

Úskalia výučby čínskeho jazyka detí na základnej a strednej škole, so zameraním na znaky a tóny

Mgr. Tereza Slaměníková, PhD: 10.35-10.50

K výuce fonologického systému moderní čínštiny.

Doc. Mgr. David Uher, PhD: 10.50-11.05

Proč psát učebnice čínštiny?

Mgr. Stanislav Vavrovský: 11.05-11.20

Praktické skúsenosti pri prekladaní do čínskeho jazyka

Mgr. Daniela Zhang, PhD: 11.20-11.35

Problémy pri preklade súčasnej čínskej poézie

11.30.00-12.30     Záverečná diskusia

Výučba čínskeho jazyka na Slovensku (v Česko-Slovensku) má dlhoročnú tradíciu. Systematické štúdium čínskeho jazyka a kultúry na akademickej úrovni ako študijný program na Slovensku píše svoju históriu od roku 1988, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Odvtedy Katedra východoázijských štúdií vychovala desiatky absolventov, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach, mnohí tiež ako tlmočníci, prekladatelia alebo učitelia čínskeho jazyka.

Konferencia je stretnutím učiteľov čínskeho jazyka, univerzitných či učiteľov jazykových škôl, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí si na tomto fóre vymenia skúsenosti svojej pedagogickej, tlmočníckej či prekladateľskej praxe, s ohľadom na možnosti skvalitnenia výučby čínskeho jazyka, na univerzitnej úrovni, v jazykových školách či na kurzoch organizovaných Konfuciovým inštitútom a tiež v oblasti prekladania a tlmočenia.