Otvárací ceremoniál Konfuciovho inštitútu pri UK

Dňa 12. októbra 2015 sa v Moyzesovej sieni za hojnej predstaviteľov Univerzity Komenského, vzácnych čínskych i slovenských hostí uskutočnilo slávnostné otvorenie Konfuciovho inštitútu pri UK. Bol založený v spolupráci s Riaditeľstvom Konfuciových inštitútov v Pekingu (Confucius Institutes Headquarters of China, Hanban) – organizáciou pre podporu výučby čínštiny vo svete pridruženou k Ministerstvu školstva ČĽR, Šanghajskou univerzitou medzinárodného obchodu a ekonomiky (Shanghai University of International Business and Economics, SUIBE) a Univerzitou Komenského.
Slávnostný ceremoniál zahájila privítaním hostí riaditeľka Konfuciovho inštitútu pri UK prof. Mgr. Jana Benická, PhD., ktorá celý program aj moderovala. Tlmočenie z čínskeho jazyka a do čínskeho jazyka zabezpečoval Mgr. Milan Ivan. Po prejavoch rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.; predsedníčky Stálej komisie Ľudového kongresu mesta Šanghaj pani Yin Yicui prečítala riaditeľka Konfuciovho inštitútu pozdravný list generálnej riaditeľky HANBANu v Pekingu pani Xu Lin. Nasledovali prejavy veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J.E. Pan Weifanga a rektora partnerskej Šanghajskej univerzity SUIBE prof. Sun Haiminga. Na záver prvej časti programu bola slávnostne odhalená základná tabuľa Konfuciovho inštitútu.

DSC_9299

Po úvodnej časti mali hostia možnosť započúvať sa do tónov klasickej hudby. Hudobnú časť programu pripravili pod umeleckým vedením Mgr. Miroslava Zahradníka a Mgr. art. Branka Ladiča študenti Katedry muzikológie FiF UK. Hostí určite príjemne prekvapila a zaujala aj ukážka čínskych bojových umení v podaní Mgr. Michala Slamku a detí z kurzu wushu. Recepcia v závere ceremoniálu predstavila niektoré jedlá tradičnej čínskej kuchyne.

GALÉRIA