Prednáškový cyklus: ČÍNSKA KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ

V letnom semestri 2017/2018 sa v rámci cyklu konali nasledujúce prednášky:

Marec

  • Štvrtok 15. marca 2018 o 14.00

prof. Mgr. Jana Benická, PhD.: O čínskej kultúre—fakty a mýty 

  • Streda 21.marca 2018 o 16.00

prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD.: K dejinám našich vzťahov s Čínou: József a Ágost Zichyovci
na ceste po
východnej Ázii v rokoch 1875-1876

  • Štvrtok 22.marca 2018 o 12.15

prof. Mgr. Jana Benická, PhD.: Projekt Novej hodvábnej cesty, Platforma 16+1, kľúčové hodnoty socializmu s čínskymi rysmi

Miesto konania: Učebňa Konfuciovho inštitútu pri UK, Múzejná 6, miestnosť N318

Apríl

  • Utorok 3.4. 2018 o 16.00

Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.: Úvod do čínskeho jazyka a znakového písma

Miesto konania: Konfuciova učebňa Technickej univerzity vo Zvolene

  • Streda 4.4. 2018 o 13.30

Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.: Čínsky jazyk—fakty a mýty

Miesto konania: Učebňa Konfuciovho inštitútu pri UK, Múzejná 6, miestnosť N318

  • Streda 11.4. 2018 o 13.30

Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.: Čínske znakové písmo

Miesto konania: Učebňa Konfuciovho inštitútu pri UK, Múzejná 6, miestnosť N318

  • Štvrtok 19.4. o 16.00

Mgr. Daniela Zhang – Cziráková, PhD.: Od mágie k umeniu. Čínska kaligrafia ako prostriedok sebavyjadrenia

Miesto konania: Učebňa Konfuciovho inštitútu pri UK, Múzejná 6, miestnosť N318

  • Utorok 24.4. 2018 o 16.00

prof. Mgr. Jana Benická, PhD.: O čínskej kultúre—fakty a mýty 

Miesto konania: Konfuciova učebňa Technickej univerzity vo Zvolene