Prezentácia Konfuciovho inštitútu pri UK na Dni čínskej kultúry

Nové Zámky, 28. februára 2017

Dňa 28. februára 2017 usporiadalo Čínske veľvyslanectvo v spolupráci s mestom Nové Zámky v cisársko-kráľovskej historickej jazdiarni slávnostné otvorenie putovnej výstavy fotografií “Čínsky príbeh – Čínsky Tibet” spojenej s Dňom čínskej kultúry s cieľom priblížiť  slovenskému obecenstvu niektoré aspekty tradičnej čínskej kultúry. Na príprave podujatia sa podieľal aj kolektív učiteľov a dobrovoľníkov Konfuciovho inštitútu pri UK pod vedením čínskeho riaditeľa pána He Yiho; Konfuciov inštitút pri TU, predstavitelia čínskej komunity na Slovensku a Slovenská asociácia wu-šu. Podujatia sa zúčastnil primátor mesta Nové Zámky pán Otokar Klein, viceprimátor pán Lukáš Štefánik, viceprimátor mesta Komárno pán Imre Knirs, ako aj predstavitelia vládnych, obchodných, kultúrnych a vzdelávacích kruhov. Slávnostné prejavy predniesli J. E. veľvyslanec ČĽR v SR pán Lin Lin a primátor Nových Zámkov pán Otokar Klein.

Kultúrny program bol venovaný šiestim hlavným tématickým okruhom – tradičným umeleckým remeslám a tradičnej ľudovej hudbe, kaligrafii, bojovým umeniam, čajovej kultúre, kulinárskemu umeniu i odevnej kultúre. Každý z pestrofarebných výstavných panelov ponúkal početným návštevníkom pohľad na podmanivý pôvab čínskej kultúry. Na záver programu čakal ešte divákov dračí tanec a prezentácia tradičného dámskeho oblečenia čchi-pchao.

Zástupcovia nášho inštitútu pripravili ukážky bojového umenia tchaj-ťi, kaligrafie, hry na tradičné hudobné nástroje – tzv. čínsku citaru ku-čchin a píšťalu chu-lu-sʼ, a predstavili umenie čínskych vystrihovačiek z papiera i viazania „nekonečných“ uzlov.

Podujatie sa tešilo veľkému záujmu verejnosti i miestnych médií a prispelo aj k ďalšiemu zviditeľneniu nášho Konfuciovho inštitútu pri UK.

Putovnú výstavu Čínsky príbeh – Čínsky Tibet si budú môcť záujemcovia pozrieť aj v Bratislave – v priestoroch Átria FiF UK v dňoch 3. – 10. mája 2017.

GALÉRIA