Tradície čínskeho nového roka

V utorok 23.2.2016 sa v átriu Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave konalo podujatie

Tradície čínskeho Nového roka.

Pri príležitosti ukončenia cyklu hlavných osláv čínskeho Nového roka – Sviatkov jari,
ktorý skončil 15. dňom prvého lunárneho mesiaca známym ako Sviatok lampiónov dňa 22.2.2016,
priblížil Konfuciov inštitút pri UK záujemcom o čínsku kultúru
niektoré tradície osláv formou posterov a ukážky tradičného občerstvenia.

GALÉRIA