Prednáškový cyklus Čínska kultúra a spoločnosť

Bc. et Mgr. Peter Ondris:  O projekte Jedno pásmo, jedna cesta. Bratislava, 12. máj 2016

CHINESE CULTURE AND SOCIETY. A cycle of lectures. Bratislava, Confucius Institute, May 2016
中国文化和社会” 系列讲座,布拉迪斯拉发,孔子学院,2016年5月

Bc. et Mgr. Peter Ondris, Lecture on One Belt One Road Project. 12 May 2016