Deň Konfuciovho inštitútu

Bratislava, Hlavné námestie, 7. október 2016

Confucius Institute Day,  7 October 2016, Hlavné námestie, Bratislava
孔子学院日,布拉迪斯拉发,Hlavné námestie, 2016年10月7日