DEŇ KONFUCIOVHO INŠTITÚTU 2018

Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, 29. september 2018

孔子学院日,布拉迪斯拉发,Hviezdoslavovo námestie, 2018年9月29日

Confucius Institute Day, September 29, 2018, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava