Tradície čínskeho nového roka

Bratislava, Filozofická fakulta, 23. február 2016

Traditional Chinese Festivals: CHINESE NEW YEAR – LANTERN FESTIVAL. Bratislava, Faculty of Arts, 23 February 2016
中国传统节日:春节元宵节 ,布拉迪斯拉发,文学院,2016年2月23日