Kde nás nájdete

Konfuciov inštitút
pri Univerzite Komenského v Bratislave  
Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1

E-mail:konfuciov.institut@uniba.sk
Telefón: 0911 59 55 99 (sekretariát Konfuciovho inštitútu pri UK)

Sekretariát:
Šafárikovo nám., stará budova, 5. poschodie, miestnosť č. 523

Učebňa:
Múzejná ulica 10 – prístavba (nová budova), 3. poschodie, miestnosť NB 318