JAZYKOVÉ KURZY

Konfuciov inštitút ponúka výučbu čínskeho jazyka na rôznych úrovniach
a poskytuje študentom aj rôzne vysoko kvalitné multimediálne učebné materiály. Jazykové kurzy vedú skúsení čínsku lektori certifikovaní
v odbore výučby čínštiny ako cudzieho jazyka a poskytujú záujemcom vyváženú výučbu v štyroch rôznych rovinách – počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie. Výučba prebieha v čínskom a anglickom jazyku
dvakrát týždenne.

V súčasnosti ponúkame v Konfuciovom inštitúte na Univerzite Komenského v Bratislave tri druhy kurzov: 
Čínsky jazyk pre začiatočníkov I a II 
Čínsky jazyk pre mierne pokročilých I a II 
Čínsky jazyk pre pokročilých I a II

Ďalšie jazykové kurzy a aktivity: 
Kurz hospodárskej čínštiny  
Základný kurz čínskeho jazyka pre deti 
Kurzy prispôsobené individuálnym potrebám záujemcov, resp. individuálna výučba jazyka 
Dvojtýždňový Letný tábor v Číne v spolupráci s partnerskou        Šanghajskou univerzitou medzinárodného obchodu a ekonomiky (SUIBE)

Kolektív lektoriek Konfuciovho inštitútu zabezpečuje výučbu čínskeho jazyka aj na viacerých ďalších výučbových miestach: 
Technická univerzita vo Zvolene (od  roku 2016 dva typy jazykových      kurzov: pre študentov univerzity a pre verejnosť)   
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
Obchodná akadémia, Trnava
Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava 
Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava
Súkromné slovanské gymnázium, Bratislava
Základná škola Ružová dolina, Bratislava (kurzy pre I. a II. stupeň)
Škola kung-fu a taiji, ZŠ Ružová dolina, Bratislava