Kurz hospodárskej čínštiny

PRE ŠTUDENTOV A VEREJNOSŤ

Lektorka: Shuang LU, Bc. v odbore medzinárodnej výučby čínskeho jazyka, Šanghajská univerzita medzinárodného obchodu a ekonomiky (SUIBE) 
Charakteristika kurzu: 
Kurzy hospodárskej čínštiny sú zamerané na precvičovanie schopnosti obchodnej komunikácie študentov v čínštine. V centre pozornosti je nácvik každodenných rozhovorov a dôraz sa kladie aj na komunikatívne schopnosti v oblasti podnikania – napríklad vítanie hostí, ubytovanie v hoteloch, organizácia a účasť na konferenciách či rokovaniach, uzatváranie zmlúv, spoločenské podujatia, recepcie atď. V priebehu kurzu sa študenti postupne oboznamujú nielen s pravidlami podnikania v Číne, ale aj s čínskou kultúrou a zvykmi.