Základný kurz čínskeho jazyka pre deti

Lektorka: Yuru HU, MA v odbore medzinárodnej výučby čínskeho jazyka, Sunjatsenova univerzita 
Charakteristika kurzu: 
Základný kurz čínskeho jazyka pre deti je určený pre deti od 6 do 15 rokov so záujmom o čínsky jazyk. Zameriava sa na používanie tematických okruhov slov a výrazov v každodennom hovorenom jazyku.
Efektívny spôsob výučby je obohatený aj o nácvik piesní a tancov. Prezentuje reálne situácie prostredníctvom metódy ponorenia sa do jazykového prostredia. Spájaním skutočných objektov alebo obrázkov s čínskymi slovami si deti môžu deti osvojiť vzťah medzi zvukovou podobou a objektmi priamo, bez pomoci materinského jazyka. Ku kurzu patria aj tvorivé dielne približujúce tradičné kultúrne aktivity ako umenie vystrihovačiek, kaligrafia, hra ázijský badmington atď.