Základy kaligrafie

Na stránke sa pracuje.

KULTÚRNE KURZY:
Základy kaligrafieREGISTRÁCIA NA KURZ
miesto konania: učebňa KI N 318
výučba 1x týždenne (1,5 hod), otvoríme podľa záujmu
navrhovaný čas utorok: 17.30 – 19.00
učiteľka: prof. Wang Hongyan

POPLATOK ZA KULTÚRNE KURZY:
90,- EUR / celý kurz
Zahŕňa študijný poplatok a pracovný materiál použitý na výučbu. Individuálna výučba – dvojnásobný poplatok.

PLATBA ZA KURZ NA ÚČET:  SK36 8180 0000 0070 0008 3100
BIC: SPSRSKBA, VS: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu

Pre ďalšie informácie a odpovede na otázky kontaktujte dana.pekarikova@uniba.sk