Čínsky jazyk pre začiatočníkov I.

Cieľom kurzu je:

  • zvládnuť komunikáciu v jednoduchom jazyku pre potreby každodenného života – osvojiť si pozdravy, zdvorilostné frázy, spôsob predstavovania; vedieť poskytnúť a získať základné osobné informácie (meno, zamestnanie, vek, adresa, telefón), informácie o presnom čase, naučiť sa orientovať v priestore, nakupovať a viesť jednoduchú konverzáciu o rodine, záľubách, počasí a i.
  • oboznámiť sa s čínskym fonetickým systémom, základmi čínskej gramatiky a niektorými aspektami čínskej kultúry, ktoré súvisia s jazykom
  • poznať približne 200 čínskych znakov a 50 z nich vedieť aj napísať