Podmienky účasti – LETNÝ TÁBOR V ŠANGHAJI 2018

  • študent VŠ, ktorý nie je študentom odboru čínsky jazyk alebo záujemca o čínsky jazyk a kultúru
    vo veku 18 – 30 rokov s minimálne základnou znalosťou anglického jazyka
  • dobrý zdravotný stav umožňujúci cestovanie do zahraničia
  • rešpektovanie všetkých pravidiel Letného tábora stanovené univerzitou SUIBE v Šanghaji
  • zaslanie prihlášky
    životopisu a krátkeho motivačného listu
    kópie prvých dvoch strán pasu (minimálne 1 rok pred koncom platnosti)