Výstava ČÍNA NAŠIMI OČAMI 3

Bratislava, Klub umelcov K UMELKA, 5. marec – 3. apríl 2019

我眼中的中国 3“— 2018年孔子学院教育旅行的摄影展,Umelka画廊,2019年 3月5 日 – 4月3日

„CHINA SEEN BY OUR EYES 3“ – Confucius Institute 1918 Educational Trips Photography Exhibition, Bratislava, Umelka Gallery – Slovak Artistic Club, March 5 – April 3, 2019