Letný tábor v Číne 2023

Registrácia na letný tábor Konfuciovho inštitútu v Číne 2023.

Uzávierka registrácie: 30. apríla 2023.

Letný tábor Konfuciovho inštitútu v Číne 2023 je určený pre študentov Konfuciovho inštitútu pri Univerzite Komenského v Bratislave (vrátane študentov Konfuciovej triedy pri TU vo Zvolene), ktorí sú vo veku 18 – 30 rokov a ich znalosť čínskeho jazyka je min. na úrovni HSK2. Letný tábor prebieha v termíne 16.-29. júla 2023 – program tábora si môžete pozrieť a stiahnuť TU. Počet miest je obmedzený.

Medzištátne letenky do/z Číny, víza, cestovné poistenie a stravu okrem raňajok si hradia účastníci sami. Počas letného tábora bude účastníkom poskytnuté ubytovanie s raňajkami a lokálna preprava – tieto výdavky hradí Čínska strana.

Na letný tábor sa môžete prihlásiť vyplnením a odoslaním prihlášky TU. Na vyplnenie prihlášky budete potrebovať cestovný pas.

Zmena programu vyhradená.

Otvárame nové kurzy v zimnom semestri 2022/23

KONFUCIOV INŠTITÚT PRI UK PONÚKA V ZIMNOM SEMESTRI 2022/23 TIETO MOŽNOSTI ŠTÚDIA ČÍNSKEHO JAZYKA:

– platené kurzy čínskeho jazyka rôzne úrovne 2x do týždňa – začiatočníci A1 – C2 (otvárame podľa záujmu) – prihlásiť sa môžete TU;
– platené kurzy čínštiny pre deti 1x v týždni – začiatočníci prezenčne – prihlásiť sa môžete TU;
– kreditovaný kurz čínskeho jazyka v rámci programu ENLIGHT online – prihláška a termíny TU

Kurzy učia čínske lektorky hovoriace po anglicky. Kreditovaný kurz pre študentov v rámci programu ENLIGHT prebieha ONLINE, ostatné kurzy podľa záujmu online alebo prezenčne v našej novej učebni na adrese Domové role 69, Bratislava

INFORMÁCIA O PLATBE ZA PLATENÉ SEMESTRÁLNE KURZY:
Študenti, akademickí pracovníci a dôchodcovia:
80,- EUR /semester – 2 x týždenne (24 prednášok)
Verejnosť:
170,- EUR /semester – 2 x týždenne (24 prednášok)
Individuálna výučba: EUR 510,-

PLATBA ZA KURZ NA ÚČET:  SK36 8180 0000 0070 0008 3100
BIC: SPSRSKBA, variabilný symbol: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu

Kurz čínskej maľby a kaligrafie

Milí priatelia, pozývame vás na kurz základy čínskej maľby a kaligrafie, výučba bude prebiehať 1x v týždni, v sobotu 15.00-16.30 na adrese Domové role 69, Bratislava.

Kurz bude trvať 13 týždňov od 17.9.2022 do 17.12.2022.

Kurz bude viesť čínska lektorka Wang Baokang.

POPLATOK ZA KULTÚRNY KURZ (Základy čínskej maľby a kaligrafie): 170,- EUR / celý kurz

Zahŕňa študijný poplatok (pracovný materiál je v cene kurzu).

Na kurz sa neuplatňuje študentská ani iná zľava. Individuálna výučba: 510,- EUR.

PLATBA ZA KURZ NA ÚČET: SK36 8180 0000 0070 0008 3100 BIC: SPSRSKBA,
variabilný symbol: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu

Výzva na podávanie prihlášok do slovenského prípravného kola medzinárodnej súťaže Chinese Bridge. Registrujte sa do 10. mája 2022

Tento rok sa súťaž koná online prostredníctvom platformy Zoom – súťaž je príležitosťou predviesť znalosti čínštiny a skrytý talent a vyhrať štipendium na štúdium v ​​Číne. Zúčastniť sa môžu študenti s akejkoľvek úrovňou znalosti čínskeho jazyka. Súťaž „Chinese Bridge – Čínsky most“ je najznámejšou medzinárodnou súťažou v čínskom jazyku pre ľudí z iného jazykového prostredia, a stala sa populárnou zábavnou reality show v čínskej televízii. V dôsledku pandémie COVID-19 sa v súčasnosti prevádzkuje online. Organizuje sa každoročne od roku 2008. Viac informácií nájdete tu:
EN informácia pre študentov stredných škôl 
EN informácia pre študentov vysokých škôl
CHN informácia pre študentov stredných škôl
CHN informácia pre študentov vysokých škôl

Nové kurzy čínštiny v zimnom semestri 2021/2022

KONFUCIOV INŠTITÚT PRI UK PONÚKA V ZIMNOM SEMESTRI 2021/2022 TIETO MOŽNOSTI ŠTÚDIA ČÍNSKEHO JAZYKA:

platené kurzy čínskeho jazyka rôzne úrovne 2x do týždňa – začiatočníci A1, A2, B1 a B2 – prihlásiť sa môžete TU;
platené kurzy čínštiny pre deti 1x v týždni – začiatočníci prezenčne – prihlásiť sa môžete TU;
kreditovaný kurz čínskeho jazyka pre študentov UK prezenčne štvrtky od 16.05 – prihlásenie cez AIS (predmet sa volá Čínsky jazyk 1 a 2);
kurzy pre naše Konfuciove triedy a výučbové miestaprihlásiť sa môžete TU


všetky kurzy okrem kurzov pre deti, začiatočníkov a kreditovaného kurzu pre študentov UK prebiehajú v tomto semestri ONLINE

INFORMÁCIA O PLATBE ZA PLATENÉ SEMESTRÁLNE KURZY:
Študenti, akademickí pracovníci a dôchodcovia:
80,- EUR /semester – 2 x týždenne (24 prednášok)
Verejnosť:
170,- EUR /semester – 2 x týždenne (24 prednášok)
Individuálna výučba: dvojnásobný poplatok

PLATBA ZA KURZ NA ÚČET:  SK36 8180 0000 0070 0008 3100
BIC: SPSRSKBA, variabilný symbol: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu

Výsledky súťaže Chinese Bridge 2020

Milí priatelia, s radosťou vám oznamujeme výsledky 19. ročníka súťaže Chinese Bridge, ktorú sme v spolupráci s Veľvyslanectvom ČĽR na Slovensku vyhlásili 15. júna 2020 za účelom podpory a stimulácie študentov, ktorí sa učia čínsky jazyk.

Po vyhodnotení odbornou komisiou a online hlasovania vyhlasujeme týchto víťazov:

Prvé miesto: Victoria Macková
Druhé miesto: Ján Hukel a Miroslav Rosputinský
Tretie miesto: Martin Nikel a Renát Lehotský

Cena publika: Victoria Macková

Gratulujeme všetkým víťazom!