KURZY V ZIMNOM SEMESTRI 2020/2021

Trvanie letného semestra akademického roka 2020/2021:
15. 2. – 10. 5. 2021

 • Jazykové kurzy v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehajú od 15. februára 2021.  
 • Ďalšie podrobnosti ohľadom jazykových kurzov je možné konzultovať priamo s vyučujúcimi lektorkami. 

NOVÉ KURZY 
miesto konania: učebňa Konfuciovho inštitútu, Múzejná 6, nová budova, momentálne všetky kurzy prebiehajú online

 • Čínsky jazyk HSK 1úplní začiatočnícinová skupina
  otvoríme podľa záujmu, začiatok od 24. marca
  2 x týždenne – online – REGISTRÁCIA NA KURZ
  navrhovaný čas streda a piatok: 16.00 – 17.30
  lektorka: LIU Shan, bella121920@163.com
 • Čínsky jazyk HSK1 pokračujúci kurz
  2 x týždenne – online – REGISTRÁCIA NA KURZ
  pondelok a streda: 17.00 – 18.30
  lektorka: LU Shuang, adalu0814@gmail.com
 • Základný kurz čínskeho jazyka pre deti
  2 x týždenne, online, prípadne učebňa  N 318
  čas upresníme
  lektorka: LI Yuanxin, yuanxin9408@gmail.com
 • Čínsky jazyk HSK 2 – pokračujúci kurz
  2 x týždenne, online
  pondelok a streda: 18.00 – 19.30
  lektorka: ZHANG Yayi, dasimilar@gmail.com
 • Čínsky jazyk pre mierne pokročilých HSK 3
  2 x týždenne, online
  otvoríme podľa záujmu, čas upresníme

Počet prednášok v období letného semestra  
24 (2 x týždenne) 

POPLATOK ZA SEMESTRÁLNE KURZY:
Študenti, akademickí pracovníci a dôchodcovia:
80,- EUR /semester – 2 x týždenne (24 prednášok)
Verejnosť:
170,- EUR /semester – 2 x týždenne (24 prednášok)
Individuálna výučba: dvojnásobný poplatok

KULTÚRNE KURZY

 • Základy kaligrafie
  učiteľka: prof. Wang Hongyan
  učebňa N 318
  výučba 1x do týždňa (1,5 hod.) 

Zahájenie kurzu: 

POPLATOK ZA KURZY:
90,- EUR / celý kurz
Zahŕňa študijný poplatok a pracovný materiál použitý na výučbu.
Individuálna výučba: dvojnásobný poplatok

Ďalšie informácie dostanete na adrese konfuciov.institut@uniba.sk 
Telefonický kontakt: 02/90 13 20 65 (sekretariát Konfuciovho inštitútu pri UK)

PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ TU 

PLATBA ZA KURZ NA ÚČET:  SK36 8180 0000 0070 0008 3100
BIC: SPSRSKBA, variabilný symbol: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu