KURZY V ZIMNOM SEMESTRI 2020/2021

Trvanie zimného semestra akademického roka 2020/2021:
20. 9. – 17. 12. 2021

 • Jazykové kurzy v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehajú od 20. septembra 2021.  
 • Ďalšie podrobnosti ohľadom jazykových kurzov je možné konzultovať priamo s vyučujúcimi lektorkami. 

NOVÉ KURZY – kaligrafia, detské kurzy a úplní začiatočníci budú prebiehať prezenčne pokiaľ to situácia dovolí
miesto konania: učebňa Konfuciovho inštitútu, Múzejná 6, nová budova,
momentálne všetky ostatné kurzy prebiehajú online

  Prednášky v období zimného semestra: 
  12 týždňov (2 x týždenne) – 24 prednášok

  POPLATOK ZA SEMESTRÁLNE KURZY ČÍNSKEHO JAZYKA:
  Študenti, akademickí pracovníci a dôchodcovia:
  80,- EUR /semester – 2 x týždenne
  Verejnosť:
  170,- EUR /semester – 2 x týždenne
  Individuálna výučba: 510,- EUR

  KULTÚRNE KURZY

  • Základy čínskej maľby / Základy čínskej maľby a kaligrafie REGISTRÁCIA NA KURZ
   miesto konania: učebňa KI N 318
   výučba 1x týždenne (1,5 hod), otvoríme podľa záujmu
   navrhovaný čas pondelok alebo streda: 17.30 – 19.00
   učiteľ: Shuguang Zhang 

  Zahájenie kurzu: 

  POPLATOK ZA KURZ ČÍNSKEJ MAĽBY / KALIGRAFIE:
  170,- EUR / celý kurz
  Zahŕňa študijný poplatok (pracovný materiál si študent zaobstaráva sám).
  Individuálna výučba: 510,- EUR

  Ďalšie informácie dostanete na adrese konfuciov.institut@uniba.sk 
  Telefonický kontakt: 02/90 13 20 65 (sekretariát Konfuciovho inštitútu pri UK)

  PRIHLÁSIŤ SA NA KURZ TU 

  PLATBA ZA KURZ NA ÚČET:  SK36 8180 0000 0070 0008 3100
  BIC: SPSRSKBA, variabilný symbol: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu