Aktuálne

Výzva na podávanie prihlášok do slovenského prípravného kola medzinárodnej súťaže Chinese Bridge. Registrujte sa do 10. mája 2022

Tento rok sa súťaž koná online prostredníctvom platformy Zoom – súťaž je príležitosťou predviesť znalosti čínštiny a skrytý talent a vyhrať štipendium na štúdium v ​​Číne. Zúčastniť sa môžu študenti s akejkoľvek úrovňou znalosti čínskeho jazyka. Súťaž „Chinese Bridge – Čínsky most“ je najznámejšou medzinárodnou súťažou v čínskom jazyku pre ľudí z iného jazykového prostredia, a stala sa populárnou zábavnou reality show v čínskej televízii. V dôsledku pandémie COVID-19 sa v súčasnosti prevádzkuje online. Organizuje sa každoročne od roku 2008. Viac informácií nájdete tu:
EN informácia pre študentov stredných škôl 
EN informácia pre študentov vysokých škôl
CHN informácia pre študentov stredných škôl
CHN informácia pre študentov vysokých škôl

Oslava Čínskeho nového roka 2020

Čínsky nový rok v znamení potkana sa začína 25. januára 2020. Konfuciov inštitút organizuje oslavu dňa 18.1.2020 v Dome kultúry Zrkadlový háj. Bude pre vás pripravený bohatý program v podaní tanečného súboru z Univerzity Fudan a folklórneho súboru z Univerzity Suibe v Šanghaji, ako aj Školy kungfu a taiji v Bratislave.

Program:
1. Tanec draka
2. Odhalenie vývesných štítov pri príležitosti otvorenia nových Konfuciových učební
3. Tanec: „Papierové vejáre a učenci“
4. Zborový spev: „Rybár a rieka, Pobláznená láska“
5. Súbor ľudovej hudby: „Vôňa jazmínu, Jar navštívila rieku“
6. Tanec: „Čriepky zo stratených čínskych znakov“
7. Zborový spev: Šepot západného vetra, Láska bez konca“
8. Bojové umenia: Tai Chi
9. Súbor ľudovej hudby: „Farebné oblaky chytajúce mesiac“
10. Tanec: „Tanec klepkajúcich drevákov“
11. Zborový spev: „La Chucaracha“ „Thank You for the Music“
12. Bojové umenia: Skupinové umenie šable
13. Zborový spev: „Mladosť neľutuje“
14. Tanec: „Spomienka mladosti“
15. Tanec so spevom: „Milujte jeden druhého“

Letný tábor v Šanghaji 2018

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci s partnerskou univerzitou SUIBE (Shanghai University of International Business and Economics) organizuje v dňoch 14. až 28. júla 2018 Letný tábor „Confucius Institute Summer Camp 2018“.

Je určený pre študentov vysokých škôl a záujemcov o čínsky jazyk a kultúru vo veku od 18 do 30 rokov.

Miestom konania Letného tábora je univerzitný areál Shanghai University of International Business and Economics v štvrti Gubei v Šanghaji s vynikajúcou dostupnosťou väčšiny významných miest Šanghaja ako aj centra mesta v priebehu 10-20 minút metrom či taxíkom a areál Beijing Foreign Studies University v Pekingu.

Výučbu zabezpečujú certifikovaní čínski lektori a prednášky prebiehajú v angličtine.

 Riaditeľstvo Konfuciovych inštitútov HANBAN v Pekingu hradí účastníkom náklady spojené s pobytom v ČĽR (t.j. ubytovanie s raňajkami, výučbu, návštevu pamiatok, cestu vlakom zo Šanghaja do Pekingu a späť)

ÚČASTNÍCI LETNÉHO TÁBORA SI HRADIA SAMI:

  • cestovné náklady (letenka Viedeň – Šanghaj a Šanghaj – Viedeň cca 850 Eur)

 Na zabezpečenie letenky ponúkame dve možnosti: 
a) letenku Viedeň – Šanghaj a Šanghaj –Viedeň si zabezpečia účastníci sami a dostavia sa v priebehu 14. júla do hotela v Šanghaji.

b) letenky kolektívne zabezpečí Konfuciov inštitút pri UK, zálohu na letenku 850, – Eur je potrebné zaplatiť do 15. apríla.

  • dopravu na a z letísk (Viedeň, Šanghaj)
  • vízum
  • medzinárodné cestovné poistenie
  • stravu okrem raňajok
  • administratívny poplatok 50,- Eur na účet Konfuciovho inštitútu (je zahrnutá v sume 850,- Eur)

PODMIENKY ÚČASTI

Záujemcovia o Letný tábor v Šanghaji pošlú vyplnenú prihlášku a potrebné dokumenty mailom alebo ich doručia osobne na adresu:

Sekretariát Konfuciovho inštitútu pri UK   
Šafárikovo námestie 6, 5. posch. č. 523
814 99 Bratislava 1
E-mail: konfuciov.institut@uniba.sk
NAJNESKÔR DO 31. MARCA 2018

Po zaslaní prihlášky, životopisu a motivačného listu absolvuje záujemca pohovor a následne uhradí administratívny poplatok + cenu letenky na účet Konfuciovho inštitútu pri UK (v prípade, že si nebude letenku zabezpečovať individuálne).

PREDBEŽNÝ PROGRAM NA STIAHNUTIE TU.

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE TU.

Nové kurzy čínštiny v zimnom semestri 2021/2022

KONFUCIOV INŠTITÚT PRI UK PONÚKA V ZIMNOM SEMESTRI 2021/2022 TIETO MOŽNOSTI ŠTÚDIA ČÍNSKEHO JAZYKA:

platené kurzy čínskeho jazyka rôzne úrovne 2x do týždňa – začiatočníci A1, A2, B1 a B2 – prihlásiť sa môžete TU;
platené kurzy čínštiny pre deti 1x v týždni – začiatočníci prezenčne – prihlásiť sa môžete TU;
kreditovaný kurz čínskeho jazyka pre študentov UK prezenčne štvrtky od 16.05 – prihlásenie cez AIS (predmet sa volá Čínsky jazyk 1 a 2);
kurzy pre naše Konfuciove triedy a výučbové miestaprihlásiť sa môžete TU


všetky kurzy okrem kurzov pre deti, začiatočníkov a kreditovaného kurzu pre študentov UK prebiehajú v tomto semestri ONLINE

INFORMÁCIA O PLATBE ZA PLATENÉ SEMESTRÁLNE KURZY:
Študenti, akademickí pracovníci a dôchodcovia:
80,- EUR /semester – 2 x týždenne (24 prednášok)
Verejnosť:
170,- EUR /semester – 2 x týždenne (24 prednášok)
Individuálna výučba: dvojnásobný poplatok

PLATBA ZA KURZ NA ÚČET:  SK36 8180 0000 0070 0008 3100
BIC: SPSRSKBA, variabilný symbol: 105220, do poznámky prosíme uviesť Vaše meno a stručne názov kurzu

Výsledky súťaže Chinese Bridge 2020

Milí priatelia, s radosťou vám oznamujeme výsledky 19. ročníka súťaže Chinese Bridge, ktorú sme v spolupráci s Veľvyslanectvom ČĽR na Slovensku vyhlásili 15. júna 2020 za účelom podpory a stimulácie študentov, ktorí sa učia čínsky jazyk.

Po vyhodnotení odbornou komisiou a online hlasovania vyhlasujeme týchto víťazov:

Prvé miesto: Victoria Macková
Druhé miesto: Ján Hukel a Miroslav Rosputinský
Tretie miesto: Martin Nikel a Renát Lehotský

Cena publika: Victoria Macková

Gratulujeme všetkým víťazom!

Letný tábor v Číne 2020

Registrácia na letný tábor Konfuciovho inštitútu v Číne 2020

Uzávierka registrácie: 15. mája 2020

Účastníci letného tábora KI v Číne z rokov 2017 – 2019 sa môžu na letný tábor KI 2020 prihlásiť, ale budú evidovaní ako náhradníci, t.j. zúčastnia sa iba v prípade, ak niekto z prihlásených účastníkov nebude môcť na letný tábor nastúpiť alebo ak si účasť hradia sami (1 200 eur) . Tento rok organizujeme dva tábory – letný tábor tradičnej čínskej kultúry a letný tábor čínskych bojových umení – oba tábory prebiehajú v rovnakom termíne 18. – 30. júla 2020 – program oboch táborov si môžete pozrieť a stiahnuť TU.

Účastníci si kupujú letenky do/z ČĽR sami, dňa 18. júla bude pre nich zorganizovaný transport z letiska (Peking) do hotela a dňa 31. júla z hotela na letisko (Šanghaj). V iné dni si účastníci organizujú a hradia transport z letiska/na letisko sami.  

Na to, aby Vám bol zaslaný pozývací list zo Šanghajskej univerzity pre medzinárodný obchod a ekonómiu (SUIBE) a k žiadosti o víza budete potrebovať spiatočnú letenku do/z ČĽR. Kópiu letenky, resp. potvrdenie o zakúpení letenky je potrebné predložiť KI najneskôr do 31. mája 2020.

Účastníci si sami hradia spiatočnú letenku do/z ČĽR, cestovné poistenie, poplatok za žiadosť o vízum a kurz čínskeho jazyka. Počas letného tábora bude účastníkom poskytnuté ubytovanie, lokálna preprava, a polpenzia (raňajky + obed, resp. večera) – tieto výdavky hradí Čínska strana.


Kurz čínskeho jazyka, ktorý treba absolvovať pred cestou, bude prebiehať od 18. mája do 29. júna, raz za týždeň (v celkovom trvaní 30 hodín). Bude zameraný predovšetkým na hovorovú čínštinu, cestovanie a kultúru; vyučovanie bude viesť skúsený lektor/lektorka z Číny. Poplatok za jazykový kurz je 90 EUR pre študentov Konfuciovho inštitútu a 120 EUR pre verejnosť.   

Letného tábora KI v Číne sa môžu zúčastniť osoby vo veku od 15 do 60 rokov (vrátane). Účastníci mladší ako 18 rokov musia byť sprevádzaní dospelým rodinným príslušníkom – účastníkom, na ktorého sa vzťahujú všetky podmienky letného tábora. Účastníci nad 50 rokov predložia pri registrácii potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára.

Na tábor sa môžete prihlásiť vyplnením a odoslaním prihlášky TU.
Na vyplnenie prihlášky budete potrebovať cestovný pas.

Vzhľadom na situáciu v Číne je možné, že tábor bude v inom termíne, resp. že sa tento rok neuskutoční.


Večer čínskych bojových umení

Konfuciov inštitút ako jeden zo sponzorov podujatia vás pozýva na Večer čínskych bojových umení, ktorý sa bude konať dňa 5. októbra 2019 od 18.00 hod. v DK Zrkadlový háj. Na podujatie je potrebné zakúpiť vstupenku.

Program:
1. časť
1. Drak
2. Privítanie a príhovor J. E. veľvyslanca ČLR Lin Lin
3. Otvorenie – žiaci SAW & tím Chengdu
4. Vlajková šou
5. Ukážka južných štýlov wushu
6. Športový tím Chengdu
7. Základné pohyby wushu
8. Taiji meč
9. Umenie meča

Hra na čínske tradičné nástroje:
Flauta „hulusi“ v podaní umelkyne Li Jin
Strunový nástroj „erhu“ v podaní umelkyne Tang Li

2. časť
10. Taiji vejár
11. Umenie palice
12.Ukážka rôznych štýlov wushu
13. Umenie šable
14. Športový tím Chengdu
15. Taiji quan
16. Ukážka rôznych štýlov wushu
17. Umenie kopije – Majster Wang Yingshen
18. Športový tím Chengdu
19. Lev
20. Ukončenie večera

Pozvánka na stiahnutie

Pamätná konferencia hnutia 4. mája

COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
Confucius Institute
Department of East Asian Studies
斯洛伐克布拉迪斯拉发考门斯基大学孔子学院
斯洛伐克布拉迪斯拉發考門斯基大學東亞研究室

100 Years Anniversary of The May Fourth Movement 1919 in China:

The Influence of The May Fourth Movement on Modern Chinese Language and Modern or Contemporary Chinese Literature

May 2 – 3, 2019 
Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Gondova 2

The May Fourth Movement has played a central role in shaping the contemporary China in all respects of the Chinese society including the Chinese language, literature, and thought.

With approaching the 100th anniversary of the May Fourth Movement, the Confucius Institute of Comenius University in Bratislava, in conjunction with the Department of East Asian Studies of Comenius University in Bratislava, will organize a memorial conference on the May Fourth Movement.

The conference is expected to gather scholars from all over the world with four research foci: Modern Chinese, Teaching Chinese as a Second Language, Modern Chinese Literature and Contemporary Chinese Thought.  

It is our pleasure to announce the following plenary speakers:

Chinese Linguistics: Danqing Liu (Chinese Academy of Social Sciences)

Teaching Chinese as a Second Language: Joël Bellassen (Institut National des Langues et Civilisations Orientales)

Modern & Contemporary Chinese Literature: Jeffrey C. Kinkley (St. John’s University, New York City); Marián Gálik (Slovak Academy of Sciences)

Modern Chinese Thought: Guy Salvatore Alitto (University of Chicago); Suoqiao Qian (Newcastle University)

Conference Chair: Jana Benická (Comenius University)

Co-chair: YE Rong (Shanghai University of International Business and Economics)

Conference Secretary: Wei-lun LU (Masaryk University and Comenius University)

For inquiry and submission: Shuang LU at <conferencemay4th100@gmail.com >

Conference Committee (in alphabetic order):
Joël Bellassen (Institut National des Langues et Civilisations Orientales)
Marián Gálik (Slovak Academy of Sciences)
Imre Hamar (Eötvös Loránd University, Budapest)
Jeffrey C. Kinkley (St. John’s University, New York City)
Danqing Liu (Chinese Academy of Social Sciences)
Suoqiao Qian (Newcastle University)
David Sehnal (University of Heidelberg)
David Uher (Palacký University Olomouc)

纪念五四运动一百周年现代汉语暨中国现当代文学国际学术研讨会

发端于一个世纪前的五四运动对现当代中国影响深远,在思想、文学传统、文化、语言、甚至社会生活与政治层面,都为现当代中国社会的演进,导引了一条决定性的道路。

值此五四运动百年之际,斯洛伐克共和国考门斯基大学孔子学院拟联合考门斯基大学东亚研究学系,举办纪念五四运动一百周年现代汉语暨中国现当代文学国际学术研讨会。此次会议拟依靠斯洛伐克汉语教学专家及中国文学研究资深学者,向全球著名学者发出邀请,组织一个高端的国际学术讨论会议,于海外纪念五四运动及现代汉语和新文学文化发展。

大会分四个讨论组:现代汉语研究,汉语教学研究,现当代文学研究,中国现当代思想史研究

我们很荣幸特邀下列学者做大会主旨演讲:

现代汉语研究:刘丹青教授(中国社会科学院语言研究所)

汉语教学研究:白乐桑教授(法国国立东方语言文化学院)
现当代文学研究:金介甫教授(美国纽约圣若望大学)高利克教授(斯洛伐克科学院)

中国现当代思想史研究 :艾恺教授(美国芝加哥大学)钱琐桥教授(英国纽卡斯尔大学)

会议日期:2019年5月2-3日

联系及投稿:conferencemay4th100@gmail.com  联系人:卢双老师

会议主席:贝雅娜Jana Benická(考门斯基大学)

会议副主席:叶蓉(上海对外经贸大学)

会议秘书:吕维伦(马萨里克大学、考门斯基大学)

学术委员会成员:(按照姓氏字母表排序)
白乐桑Joël Bellassen (法国国立东方语言文化学院)
高利克Marián Gálik (斯洛伐克科学院)
郝清新Imre Hamar (匈牙利罗兰大学)
金介甫Jeffrey C. Kinkley (美国纽约圣若望大学)
刘丹青Danqing Liu (中国社会科学院语言研究所)
钱琐桥Suoqiao Qian (英国纽卡斯尔大学)
戴维David Sehnal (德国海德堡大学)
吴大伟David Uher (捷克帕拉茨基大学)

CONFERENCE PROGRAM

PICTURES

Majstrovstvá Slovenska vo wushu 2019

Pozývame záujemcov o čínske bojové umenia na Majstrovstvá Slovenska vo wushu 2019, ktoré sa uskutočnia 4. mája 2019 v športovej hale Elán na Bajkalskej ulici číslo 7 v Bratislave.

Otvárací ceremoniál by mal prebehnúť v úvode súťaže – ráno o 9:30.

Na súťaži bude približne 300 štartov a zúčastnia sa jej cvičenci z Poľska, Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny, Bieloruska a samozrejme Slovenska.